Kserokopia #39 (15 czerwca – 12 lipca)

W tym numerze Kserokopii piszemy o opinii Rzecznika Generalnego w sprawie wypożyczania e-booków, kontynuacji sporu wokół przeboju “Stairway to Heaven”, niezrozumiałym wyroku w Niemczech legitymizującym zawłaszczanie domeny publicznej oraz o tym, jaki wpływ na prawo autorskie może mieć Brexit. Poza tym polecamy akcję “Best case scenarios”, artykuł o kosztach zasobów edukacyjnych i newsletter projektu “Future TDM”.Kserokopie

Wypożyczenia e-booków

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że czasowe użyczenie książki cyfrowej przez bibliotekę publiczną jest porównywalne z użyczeniem książki tradycyjnie, a pisarzom należy się za takie wypożyczenie zapłata. Maciej Szpunar zajął takie stanowisko w sprawie,  jaką stowarzyszenie niderlandzkich bibliotek publicznych wytoczyło fundacji, która pobiera wynagrodzenia dla twórców książek (C-174/15). Jeśli Trybunał Sprawidliwości przychyli się do tej interpretacji, oznaczać to może koniec dyskusji nt. możliwości wypożyczania e-booków . O opinii piszą Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Communia i blog IPKat.

512px-EBook_between_paper_books

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EBook_between_paper_books.jpg, CC-BY-SA 3.0

 

Best case scenarios

Zakończyła się czerwcowa kampania Stowarzyszenia Communia, którego jesteśmy członkiem, prezentująca 4 najlepsze wyjątki prawa autorskiego, ułatwiające  dostęp do kultury i edukacji obywatelom w całej Europie. Komisja Europejska powinna przyjrzeć się najlepszym praktykom stosowanym w państwach członkowskich i włączyć je do reformy na poziomie wspólnotowym. Opublikowane zostały analizy dotyczące wolności panoramy (Portugalia), parodii (Francja), prawa cytatu (Finlandia) i dozwolonego użytku edukacyjnego (Estonia).

Koszty zasobów edukacyjnych

Od dawna twierdzimy, że otwarte zasoby edukacyjne to szansa na zapewnienie równego dostępu do edukacji, również ze względu na wysokie ceny podręczników. Tym razem o problemie kosztów związanych z edukacją pisze Washington Post.

 Unijne prawo autorskie niedostosowane do cyfrowej rzeczywistości?

Jan Gerlach (Fundacja Wikimedia) na przykładzie wolności panoramy pokazuje, jak niedostosowane do cyfrowej rzeczywistości jest europejskie prawo autorskie. Obowiązkowy i zharmonizowany wyjątek prawa panoramy sprawi, że użytkownicy internetu przestaną żyć w poczuciu niepewności prawnej w kontekście publikowania zdjęć przestrzeni publicznej.

Maszynowa analiza danych i tekstu (TDM)

Wraz z innymi organizacjami z całej Europy realizujemy projekty “Future TDM”. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących prawnych,ekonomicznych i technologicznych aspektów TDM. Zachęcamy do zapisania się do newslettera, żeby żadna informacja Was nie ominęła.

Stairway to Heaven – cd.  

Spór wokół „Stairway to Heaven” to przykład na to, jakie skutki może mieć dochodzenie nieuprawnionej ochrony prawnoautorskiej. Muzycy Led Zeppelin wygrali głośny proces o naruszenie praw autorskich. Teraz do kontrataku przechodzi wytwórnia, która żąda od spadkobierców Randy’ego Californii (który twierdził, że hit “Stairway to heaven” to plagiat) zwrotu kosztów poniesionych podczas procesu. Więcej o sprawie pisze Gazeta Wyborcza.

Brexit a prawo autorskie

Wynik referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będzie miał wpływ na wiele obszarów, w tym na prawo autorskie. Możliwe scenariusze dalszego rozwoju wypadków analizuje Eleonora Rosati w artykule “Brexit and UK copyright: the story of a loss”.

Prawo autorskie a dokumenty urzędowe

W Kalifornii rozważano wprowadzenie prawnoautorskiej ochrony dla wszelakiego typu materiałów urzędowych. Na szczęście zrezygnowano z tego pomysłu i dokumenty urzędowe nadal pozostaną w domenie publicznej. Szkoda tylko, że debata nad możliwością rozszerzenia ochrony zaszła tak daleko…  

Zawłaszczanie domeny publicznej

Sąd w Niemczech wydał zaskakujący i niezrozumiały dla nas wyrok. Otóż uznał, że zdigitalizowana kopia utworu z domeny publicznej (w tym przypadku obrazu) chroniona jest przez prawa autorskie przysługujące temu, kto ją zdigitalizował. Spór dotyczył wykorzystania przez Wikipedię zdjęć obrazów z domeny publicznej znajdujących się w muzeum w Mannheim. Pozostaje mieć nadzieję, że sąd drugiej instancji będzie miał inne zdanie. O wyroku można przeczytać na stronach TechdirtArstechnica.