Kserokopia #55 (24 marca – 5 kwietnia)

W tym numerze Kserokopii polecamy naszą kampanię mającą na celu promowanie pozytywnych zmian w europejskim dozwolonym użytku edukacyjnym. Poza tym rekomendujemy artykuły dotyczące wykorzystania blockchain w egzekwowaniu praw własności intelektualnej oraz powoływaniu się na Wikipedię przez sądy. Zachęcamy też do zapoznania się z kwestią geoblockingu treści debatowaną obecnie w Parlamencie Europejskim i wyrokiem Sądu Najwyższego we Włoszech o konstytucyjności rejestru stron internetowych na których naruszane są prawa autorskie.

Kserokopie

CO NOWEGO W SIECI

Pewność prawna hiperlinkowania – nowe narzędzie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie GS Media spowodował duże niepewności prawne co do legalności hiperlinkowania. Próbę odpowiedzi na to wyzwanie podjął mec. Tomasz Zalewski tworząc Robolawyer – bota który pomaga stwierdzić, czy konkretna czynności hiperlinkowania jest zgodna z prawem unijnym. Podkreślamy jednak, że narzędzie tylko pomaga rozwiać wątpliwości prawne, a nie udziela wiążących odpowiedzi. Polecamy również nowy artykuł Eleonory Rosati poświęcony wyrokowi GS Media “GS Media and Its Implications for the Construction of the Right of Communication to the Public within EU Copyright Architecture”.

Wikipedia w wyroki sądowe

Sąd apelacyjny w Teksasie musiał ostatnio wyjaśnić znaczenie zwrotu “welfare queen” (amerykańskie pejoratywne określenie kobiety zarabiającej pieniądze na manipulacjach). Sąd w tym celu powołał się na artykuł z Wikipedii objaśniający ten zwrot. W Washington Post można przeczytać ciekawy artykuł nt. zjawiska wykorzystywania treści w Wikipedii w orzeczeniach sądowych.

10 000 książek skonfiskowanych

Nigeryjskie ministerstwo edukacji wraz z urzędem ds. prawa autorskiego przeprowadziło akcję konfiskaty nielegalnych kopii podręczników. W sumie skonfiskowano 10 000 książek. Naszym zdaniem to kolejny argument za tym, że zasoby edukacyjne powinny być otwarte tak, aby wszyscy mieli do nich dostęp – nikt nie kupowałby wtedy nielegalnych kopii podręczników.

 

Mark Fischer, CC-BY-SA, https://www.flickr.com/photos/fischerfotos/16570360149/

Mark Fischer, CC-BY-SA, https://www.flickr.com/photos/fischerfotos/16570360149/

Blockchain a prawo autorskie

Technologię blockchain nazywa się przyszłością internetu, która może pomóc rozwiązać problemy związane z centralizacją sieci. Jednak technologię tę można wykorzystywać na wiele równych sposobów, również w egzekwowaniu praw własności intelektualnej – blockchain może być wykorzystywany do trwałego oznaczania autorstwa utworów w formie cyfrowej. Więcej na ten temat można przeczytać na platformie Medium.

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, PRAWO AUTORSKIE TEŻ

Naprawmy prawo autorskie dla edukacji. Zróbmy to razem. Zróbmy to teraz!

Dla rozwoju nowoczesnej edukacji niezwykle ważne są jasne przepisy prawne, które będą zachęcały nauczycieli do kreatywności i innowacyjności, a nie ich blokowały. Dlatego też uruchomiliśmy kampanię w kilku wersjach językowych, w tym polskiej. Poprzez stronę zbieramy petycje od nauczycieli, pedagogów i wszystkich osób, którym bliski jest temat edukacji. Podpisanie petycji zajmuje chwilę, ale efekt może być istotny: dobre prawo dla edukacji. Chcemy, aby wszyscy edukatorzy mogli swobodnie prowadzić swoje działania, korzystać z nowych technologii, dzielić się wiedzą, zasobami bez obawy o konsekwencje prawne.

gif_copygight_edu-pl
Geoblocking – debata trwa

Unia Europejska wzięła się na serio za Jednolity Rynek Cyfrowy. W Parlamencie Europejskim opiniowany jest obecnie projekt rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Zmiana, którą obecnie zajmuje się Parlament Europejski, polega na zapewnieniu, że utwory na pewno będą dostępne we wszystkich krajach UE w których pośrednik ma licencję na ich udostępnianie. Nasze stanowisko w tej sprawie znajdziecie na naszym blogu.

Startupy o reformie prawa autorskiego

Allied for Startups, największe europejskie stowarzyszenie startupów postanowiło włączyć się w debatę o reformie prawa autorskiego w Europie. Ich zdaniem proponowany obowiązek monitorowania treści przez pośredników jest zagrożeniem dla innowacyjności i nowych modeli biznesowych.  

A TYMCZASEM SĄDY…

Blokowanie stron internetowych we Włoszech

We Włoszech istnieje rejestr domen, na których publikowane są treści naruszające prawo autorskie i które mogą być blokowane. Listę tę prowadzi AGCOM (włoski odpowiednik KRRiTV) i aby wpisać domenę na listę nie jest potrzebna decyzja sądu. Włoski Sąd Najwyższy stwierdził ostatnio, że regulacja ta jest zgodna z prawami podstawowymi, pomimo skarg grup konsumenckich.

Droit de suite

We Francji, tak jak w Polsce, funkcjonuje prawo do określonej części dochodów z zawodowej odsprzedaży oryginału utworu plastycznego, fotograficznego, a także rękopisu utworu literackiego i muzycznego (droit de suite). Ostatnio Sąd Apelacyjny w Versailles orzekł, że wydatek ten musi być poniesiony przez sprzedawcę utworu i od tej zasady nie przewiduje się możliwości przeniesienia kosztów na nabywcę utworu.