Kserokopia #64 (23 października – 10 listopada)

W kolejnym przeglądzie linków ze świata prawa autorskiego prezentujemy przede wszystkim najnowsze dokumenty, dotyczące kontrowersyjnych propozycji zmian na poziomie unijnym – wprowadzenia prawa pokrewnego wydawców prasowych i obowiązku filtrowania treści przez pośredników. Poza tym, polecamy artykuły dotyczące orzecznictwa TSUE i ustawy o reuse, podsumowanie debaty nt. przyszłości prawa autorskiego po Brexicie i nową kampanię kreatywną dotyczącą prawa autorskiego.

CO NOWEGO W SIECI

Krytycznym okiem o ustawie o reuse

Alek Tarkowski i Natalia Mileszyk z naszego zespołu, wraz z dr Zofią Zawadzką, poddali krytycznej analizie ustawę o reuse – publikacja ukazała się w roczniku “Muzealnictwo”. Ich artykuł przedstawia problemy zarówno natury prawnej, jak i faktycznej, związane z koniecznością wdrożenia w działalności muzeów przepisów Ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy zwrócili uwagę na nieścisłości w sposobie sformułowania przepisów ustawowych, które wymagają pilnej ingerencji ustawodawcy z uwagi na wątpliwości dotyczące ich wykładni i interpretacji oraz na kolizję przepisów Ustawy o reuse z przepisami innych ustaw, zwłaszcza Ustawy o muzeach.

Przypadek Krecika

Okazuje się, że nie tylko Myszka Miki jest ikoną historii prawa autorskiego. Obecnie trwa batalia o prawa autorskiego do czeskiego Krecika – całą historię sporu można przeczytać w The New York Times.

https://pixabay.com/pl/kret-krecik-pluszak-pluszowy-1565437/, CC0

Brexit a prawo autorskie

Wielka Brytania kilku aspektach jest niewątpliwym liderem w kwestii nowoczesnego podejścia do prawa autorskiego. Co w tym kontekście oznaczać będzie Brexit? Takie pytanie zadali sobie IPKat i the British Literary and Artistic Copyright Association (BLACA) i zorganizowali konferencję poświęconą temu tematowi – podsumowanie dostępne jest na blogu 1709.

Create Refresh

O reformie prawa autorskiego mówi się często w kontekście uszczelnienia systemu przepływów finansowych pomiędzy pośrednikami a twórcami. My jednak jesteśmy zdania, że największe zagrożenie w kontekście propozycji Komisji Europejskiej to możliwość wprowadzenia obowiązkowej cenzury treści przez pośredników. Dlatego też wspieramy kampanię Create Refresh, w której twórcy opowiadają się za otwartością internetu i możliwością publikowania treści przez użytkowników bez cenzury.

Otwarte zasoby edukacyjne – korzyści finansowe

Otwarte zasoby edukacyjne nie tylko sprawiają, że zasoby są lepsze, bardziej aktualne i dostosowane do potrzeb uczniów, ale też że edukacja staje się tańsza. Finansowym korzyściom korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych poświęcony jest kolejny Class Dismissed Podcast.

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, PRAWO AUTORSKIE TEŻ

Prawo pokrewne wydawców – kolejny głos przeciw

Tym razem raport przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. Bently, zamówiony przez Parlament Europejski, potwierdza to o czym wszyscy wiedzą od dawna – artykuł 11 (prawo pokrewne wydawców) zaproponowany przez Komisję Europejską to po prostu zły pomysł. Z podsumowaniem raportu można zapoznać się na blogu stowarzyszenia Communia.

Czy artykuł 13 jest zgodny z prawem unijnym?

Wspominaliśmy o tym wcześniej – kilka państw członkowskich zadało służbom prawnym Rady pytanie dotyczące zgodności proponowanego mechanizmu filtrowania treści (art. 13 procedowanej dyrektywy) z prawem unijnym. Niestety, odpowiedź na to pytanie nadal pozostawia wiele wątpliwości i nie jest jednoznaczna.

Stanowiska EPP i ALDE w sprawie reformy prawa autorskiego

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w tym roku głosowanie w JURI nad nową dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym nie będzie miała miejsca. Tymczasem główne ugrupowania w Parlamencie Europejskim opublikowały swoje stanowiska nt. reformy prawa autorskiego. Nasz komentarz do tych dokumentów można znaleźć na blogu Communia: 1. EPP 2. ALDE.

A TYMCZASEM SĄDY

Przegląd najnowszego orzecznictwa TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz częściej ma okazję interpretować unijne prawo autorskie. Tito Rendas podsumował ostatnie orzecznictwo TSUE i podjął się próby odpowiedzi na pytanie, czy Trybunał jest w swoim orzecznictwie elastyczny w sposób pozwalający na dostosowanie prawa autorskiego do nowych technologii. Zachęcamy do lektury artykułu “Copyright, Technology and the CJEU: An Empirical Study”.

Eminem a kampania wyborcza

Sąd w Nowej Zelandii zasądził na rzecz rapera Eminema od partii Narodowej £315,000. Fragment piosenki “Lose yourself” został bezprawnie wykorzystany w kampanii wyborczej w 2014 roku. Sprawa ta przypomina tę z polskiego podwórka, gdy bez zgody autora w samorządowej kampanii wyborczej wykorzystano piosenkę “Suczki”.