Kserokopia #66 (3-21 grudnia)

W tym numerze Kserokopii prezentujemy kolejne głosy sprzeciwu wobec proponowanego  kształtowi reformy prawa autorskiego. Poza tym zachęcamy do lektury artykułów o prawie autorskim i sztucznej inteligencji oraz ochronie klocków Lego w Chinach. Prezentujemy też najważniejsze wyroki ostatnich dni, zarówno z kraju, jak i z TSUE. I oczywiście wszystkim osobom, które śledzą nasz przegląd linków, życzymy spokojnych i ciepłych Świąt!

CO NOWEGO W SIECI

Prawo autorskie a sztuczna inteligencja

Parę lat temu wszyscy dyskutowali o prawie autorskim w druku 3D – dzisiaj ta dyskusja dotyczy sztucznej inteligencji. Niewątpliwie coraz więcej utworów powstaje w wyniku działania algorytmów – czy w obecnym stanie prawnym można chronić takie utwory? Jakie zmiany prawne są niezbędne, by taka ochrona była możliwa? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Eleonora Rosati oraz Andrew Tarantola na   portalu Engadget.

Prawo autorskie na Facebooku

Facebook ogłosił w poniedziałek, że tylko w pierwszej połowie 2017 roku z portalu usunięto  prawie 3 miliony postów (w tym filmów i reklam) w wyniku skarg dotyczących naruszenia praw autorskich i znaków towarowych. Z zaprezentowanego raportu można też dowiedzieć się, że ponad 60% skarg na treści na Facebooku dotyczyły właśnie naruszeń praw autorskich. O sprawie pisze Reuters.

Ochrona Lego w Chinach

Zestawy klocków pod marką Bela, łudząco podobne do Lego, produkowane i sprzedawane są w Chinach przez dwie firmy. Mimo, że prawa autorskie do samych kolorowych klocków Lego wygasły w 2011 roku, chiński sąd uznał, że sprzedaż niemal identycznych zestawów narusza prawo autorskie duńskiego producenta. Więcej o sprawie można dowiedzieć się z BBCPulsu Biznesu. 

domena publiczna, https://pxhere.com/en/photo/1062227

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, PRAWO AUTORSKIE TEŻ

Podatek od linków – polscy wydawcy protestują

Komisja Europejska nadal popiera pomysł wprowadzenia „podatku od linków”, czyli opłaty od publikacji odnośników chronionych prawem autorskim. Polscy wydawcy internetowi sprzeciwiają się tym zmianom i apelują do rządu o wsparcie. – Należy zachować wolny i otwarty charakter internetu, który służy wszystkim obywatelom, bez względu na ich status materialny i przekonania – piszą w liście m.in. Tomasz Machała, Przemysław Pająk i Łukasz Mężyk.

Obawy wobec rozwiązań mających na celu zwalczanie nielegalnych treści online

30 europosłów wystosowało list wyrażający zaniepokojenie Komunikatem UE dot. zwalczania nielegalnych treści w internecie i większej odpowiedzialności platform internetowych. Sygnatariusze podkreślają, że głównym wyzwaniem jest pogodzenie przyznawania coraz większej roli pośrednikom z kwestią ochrony praw fundamentalnych w internecie.

Kolejny głos sprzeciwu przeciwko proponowanemu kształtowi reformy

80 organizacji, stowarzyszeń i fundacji, wystosowało list do członków Rady ds. Konkurencyjności (COMPET) podkreślając zagrożenia, jakie dla innowacyjności niesie reforma prawa autorskiego w obecnym kształcie.

A TYMCZASEM SĄDY…

Prawnoautorskie ograniczenia co do chmury

Usługa zdalnego rejestrowania w chmurze kopii chronionych utworów na użytek prywatny nie może być świadczona bez zezwolenia uprawnionego. Taki wniosek wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego usługi „rejestratora programów telewizyjnych na żądanie”. O wyroku można przeczytać na blogu IP w sieci.

Koniec sporu o zakres odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich?

Sąd Najwyższy orzekł, że dwukrotne wynagrodzenie w razie bezprawnego naruszenia praw autorskich jest uzasadnione (Sygn. akt V CSK 145/16). Wyrok zapadł w sprawie między Stowarzyszeniem Filmowców Polskich jako organizacją zbiorowego zarządzania utworami a jedną z dolnośląskich kablówek. Wyrok skomentowano w Rzeczpospolitej.