Kserokopia # 68 (30 stycznia – 12 lutego)

Najnowszy przegląd linków o prawie autorskim udowadnia, że nie samą reformą prawa autorskiego powinniśmy się interesować. Parlament Europejski podjął kolejne, choć niedostateczne, kroki w celu zniesienia geoblockingu, Komisja Europejska planuje stworzyć listę stron www naruszających prawa własności intelektualnej, a zmiany w dyrektywie o reuse to tylko kwestia czasu. Poza tym prezentujemy ciekawe polskie kazusy prawne – prokuraturę mającą problemy z prawem autorskim oraz spór prawnoautorski wokół zmian na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej. Zapraszamy do lektury.

CO NOWEGO W SIECI

Problemy prokuratury z prawem autorskim

Wiedza na temat prawa autorskiego stanowi wyzwanie również dla prokuratury. W ostatnim tygodniu RMF FM ujawniło, że słowa nieżyjącego prof. Andrzeja Marka przedstawiono kilkanaście razy (bez wskazania źródła) we wniosku skierowanym do Sejmu o zatrzymanie i aresztowanie jednego z posłów. W sumie około dwóch stron tekstu. Na tej podstawie do prokuratury trafił już wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa plagiatu przez prokurator podpisaną pod wnioskiem.

Alex E. Proimos, CC BY, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg

Filtrowanie treści na Instagramie

Facebook umożliwił korzystanie z mechanizmu filtrowania nagrań wideo również na Instagramie. Dyskusyjne jest, czy takie mechanizmy są skutecznym narzędziem walki z naruszeniami praw autorskich – nie rozpoznają one sytuacji dozwolonego użytku, czy też cytatu.

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, PRAWO AUTORSKIE TEŻ

Lista stron internetowych naruszających prawa własności intelektualnej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne, które mają na celu stworzenie listy stron internetowych notorycznie naruszających prawa własności intelektualnej. Pomysł ten wzorowany jest na podobnej liście z USA, jednak amerykański odpowiednik nie zawiera stron zarejestrowanych w USA, a jedynie za granicą.

Bułgarska prezydencja – nowe dokumenty

Jutro spotyka się Grupa Robocza ds. Własności Intelektualnej, aby dyskutować o art. 11 (prawo pokrewne wydawców) i art. 13 (obowiązek filtrowania treści). Przed spotkaniem opublikowano analizę przygotowaną przez bułgarską prezydencję, z której wynika że zamierza ona kontynuować kierunek zmian zaproponowany przez Komisję Europejską – naszym zdaniem niebezpieczny. Komentarze nt. dokumentu można przeczytać na portalu Copybuzz.  

Koniec geoblockingu?

Parlament Europejski poparł wydanie rozporządzenia nakazującego zniesienie geoblockingu do końca 2018. Nowe przepisy mają ułatwić konsumentom dostęp do towarów i niektórych usług na terenie całej UE. Niestety, nie będą one dotyczyły dostępu do treści objętych ochroną prawnoautorską – e-booków, muzyki, filmów. Komentarze na ten temat można przeczytać np. w BezprawnikuTech Crunch.

Kierunek zmian w dyrektywie o reuse

Wygląda na to, że zmiany w dyrektywie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego to tylko kwestia czasu. Stowarzyszenie Communia, którego jesteśmy członkiem, przygotowało nowy policy paper dotyczący pożądanych zmian w tym dokumencie – zachęcamy do lektury.

 

A TYMCZASEM SĄDY

Pozew o złamanie praw autorskich na wystawie MIIWŚ złożony

Czterech byłych dyrektorów MIIWŚ w Gdańsku złożyło w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko obecnym władzom muzeum. Chodzi o dokonane na wystawie głównej kilku zmian, w tym zamianę filmu kończącego wystawę. Jak na razie pozwany odmówił komentarza w sprawie.