Kształcimy nowe pokolenie dziennikarzy. Centrum Cyfrowe dołącza do projektu Erasmus+ MediaNumeric

MN_logo
Tytuł: MN_logo

Codziennie wytwarzane jest kilka trylionów bajtów danych. W świecie generowanych nieustannie informacji społeczeństwo potrzebuje dziennikarzy, którzy będą sprawnie poruszać się wśród ogromnych zbiorów danych.

Dlatego cieszymy się, że Fundacja Centrum Cyfrowe dołącza do międzynarodowego projektu Erasmus+ MediaNumeric, którego celem jest szkolenie nowego pokolenia dziennikarzy i storytellerów do pracy ze zbiorami danych i walki z dezinformacją. Unia Europejska przeznaczyła milion euro na rozwój inicjatywy.

Projekt prowadzi konsorcjum organizacji z czterech państw Unii Europejskiej, zajmujące się cyfryzacją, nauką, branżą medialną i archiwami audiowizualnymi: Fundacja Centrum Cyfrowe (Polska), The Netherlands Institute for Sound and Vision (Holandia), Uniwersytet SWPS (Polska), AFP Agence France Presse (Francja), Inholland University (Holandia), INA Institut national de l’audiovisuel (Francja), Storytek (Estonia) i Fundacja EUscreen (Holandia).

W ramach trzyletniej współpracy powstanie program szkoleniowy obejmujący zajęcia stacjonarne dla studentów SWPS, Inholland University i Institut national de l’audiovisuel, a także bezpłatny kurs online, z którego będą mogli korzystać przyszli dziennikarze, storytellerzy oraz instytucje zajmujące się ich kształceniem.

Centrum Cyfrowe czuwać będzie nad organizacją szkoleń stacjonarnych i stworzeniem kursu online. Nasze ekspertki zajmą się techniczną i organizacyjną stroną powstania kursu, będą także współtworzyć jego merytoryczną treść, a w trakcie zajęć stacjonarnych pełnić rolę trenerek i moderatorek. Fundacja będzie również odpowiadać za promocję i ewaluację projektu.

Lighting-Talks-37-1
Tytuł: Lighting-Talks-37-1
Autor: Mika Baumeister / Unsplash

MediaNumeric – odpowiedzialni dziennikarze w świecie informacji

Digitalizacja zmieniła wszystkie aspekty funkcjonowania mediów – od sposobu tworzenia treści, przez ich dystrybucją, aż po sposoby wchodzenia z nimi w interakcję. Obywatele i dziennikarze Unii Europejskiej mają dzisiaj dostęp do największego w historii zbioru nieustannie tworzonych i aktualizowanych danych.

Tak bogate źródła informacji są szansą dla dziennikarstwa opartego na danych (data-driven journalism), podejmującego nowe tematy i eksploatującego ogromne archiwalne bazy danych. Z drugiej jednak strony rozwój technologii postawił przed obywateli i dziennikarzy kolejne wyzwania – nieprawdziwe lub nierzetelne informacje są dzisiaj masowo i niezwykle łatwo rozpowszechniane. Pod wpływem zachodzącym zmian zawód dziennikarza uległ gruntownemu przeobrażeniu.

Zadaniem projektu MediaNumeric jest wypracowanie zasobów edukacyjnych umożliwiających wykształcenie nowego pokolenia studentów dziennikarstwa i komunikacji. Uczestnicy programu poznają narzędzia potrzebne do stworzenia zaawansowanego technologicznie ekosystemu medialnego: zorientowanego na użytkownika, rzetelnego, zrównoważonego i opłacalnego. Zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności pozwalające pracować z dużymi zbiorami danych (big data), nauczą się też opowiadać historie wzbogacone o treści multimedialne i współtworzyć ekosystem dziennikarski mniej podatny na dezinformację.

 

Strona projektu: medianumeric.eu

Dodaj podtytuł (4)
Tytuł: Dodaj podtytuł (4)