List Heleny Rymar w sprawie warsztatu dot. reformy prawa własności intelektualnej

Poniżej prezentujemy list Heleny Rymar, dotyczący warsztatu w sprawie reformy prawa własności intelektualnej organizowanego (tzw. warsztat A) przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego jest współprzewodniczącą. List dotyczy składu personalnego warsztatu, który wzbudził emocje jeszcze przed rozpoczęciem jego prac.
Aktualizacja (14.05.2012): Opublikowaliśmy odpowiedź przesłaną do nas przez Min. Igora Ostrowskiego.
W chwili poinformowania mnie o warsztacie drugim współprzewodniczącym był Marcin Olender, doktorant UW, prawnik, świeżo zatrudniony w MAiC jako Główny Specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MAiC. Potem nastąpiła niespodziewana zmiana i okazało się, że drugim współprzewodniczącym jest dyrektor Maciej Dydo z Departamentu Prawa Autorskiego MKiDN. Marcin Olender został współprzewodniczącym wyodrębnionej ad hoc pod-grupy patentowej.  Na współprzewodniczącego tej pod-grupy wskazałam  Michała Wożniaka z FWiOO. Jednak w następnym tygodniu współprzewodniczącą pod-grupy patentowej została pani Anna Korbela (Prezes Izby Rzeczników Patentowych).
Nie ma wątpliwości, że w obu  pod-grupach warsztatu A, czyli tej ds. prawa autorskiego , jak i tej ds. patentów  licznie reprezentowane są organizacje branżowe , korporacje zawodowe, przedsiębiorcy, rząd. Nieliczni są przedstawiciele organizacji pozarządowych i twórców (nie-zrzeszonych).
Jestem rozczarowana trybem wprowadzania zmian do „prezydium” warsztatu.  Zmiany te nie były ze mną konsultowane. Oczywiście MAiC, jako gospodarz warsztatu, miał prawo do podjęcia takiej decyzji. Poza powyższym MAiC nie było zaangażowane w ustalanie składu personalnego warsztatu przez jego współprzewodniczących. W trakcie procesu zapraszania uczestników byliśmy otwarci na wszelkie propozycje, które pomogłyby zapewnić równowagę różnych perspektyw i grup w warsztacie. Takie propozycje jednak nie nadeszły od tak zwanej „strony społecznej”: przede wszystkim organizacji pozarządowych, prezentujących perspektywę obywateli i użytkowników, patrzących na tematykę warsztatu z punktu widzenia troski o otwartość i wolność w Sieci. Natomiast za pośrednictwem MAiC otrzymaliśmy około 10 zgłoszeń chęci uczestnictwa w warsztatach od organizacji branżowych, związków przedsiębiorców,  koncernów międzynarodowych, wielokrotnie wraz z załączonymi postulatami w formie listów otwartych do Ministrów i Premiera.
Mimo nadreprezentacji innych podmiotów, nie popieram pojawiających się pomysłów wycofania się organizacji pozarządowych z udziału w warsztacie. Jest to forum, gdzie nasz głos może być słyszalny i upubliczniony, gdzie możemy  poddać nasze propozycje konstruktywnej krytyce.  Jeżeli się wycofamy, to reforma prawa autorskiego zostanie znowu przygotowana i przeprowadzona przez podmioty dotychczas kształtujące prawo własności intelektualnej w Polsce.  Po pierwsze, tym razem zaproszono nas do gry. Po drugie – po raz pierwszy od dekady a może nawet dwóch mamy szansę rozmawiać o kompleksowej reformie prawa autorskiego.
Cieszę się, że mogę uczestniczyć  w warsztacie i pomimo rozczarowania co do trybu zmian personalnych oraz ciężaru odpowiedzialności, który odczuwam w wyniku wynikłej  wokół tego dyskusji, nie zamierzam rezygnować  i apeluję:  nie wycofujcie się.