List organizacji pozarządowych – prawo autorskie wpływa też na prawa podstawowe!

Po raz kolejny wraz z 54 organizacjami pozarządowymi z całej Europy zajmującymi się prawami człowieka, wolnością słowa i otwartością internetu wyraziliśmy swoje zaniepokojenie kierunkiem w którym zmierza europejska reforma prawa autorskiego. Tym razem adresatem naszego listu są rządy krajów członkowskich UE, których przedstawiciele działają w ramach Rady Unii Europejskiej.

List można przeczytać TUTAJ (jęz. angielski).

List jest nie tylko kolejnym apelem dotyczącym kształtu reformy prawa autorskiego. Jest to również silny głos przeciwko dominującej narracji rynkowej wokół trwającej reformy. Organizacje pozarządowe nadal wyrażają obawy związane nie tylko z aspektami gospodarczymi nowej dyrektywy, ale także z jej wpływem na społeczeństwo, otwartość, prawa człowieka i dostęp do wiedzy.

Treść listu dotyczy tylko najbardziej kontrowersyjnych przepisów – filtrowania treści (art. 13) i nowego prawa pokrewnego dla wydawców prasowych (art. 11). Jako Centrum Cyfrowe od samego początku procesu legislacyjnego pracujemy nie tylko nad tymi najbardziej medialnymi tematami, ale też nad nowymi wyjątkami od prawa autorskiego, równie ważnymi dla praw użytkowników. Żałujemy, że niewiele uwagi poświęca się tym innym aspektom reformy, a politycy koncentrują się tylko na tematach, które w trakcie reformy upolityczniono…