List otwarty w sprawie zbiórek publicznych

Wspólnie z ponad dwudziestoma organizacjami pozarządowymi, Centrum Cyfrowe podpisało dziś adresowany do ministra Michała Boniego list otwarty poświęcony planowanej nowelizacji Ustawy o zbiórkach publicznych.
Obowiązująca od 1933 r. ustawa nakłada na organizatorów zbiórek publicznych obowiązek każdorazowego uzyskiwania zgody na przeprowadzenie publicznej zbiórki w gotówce lub w naturze. W przypadku najpopularniejszego w sieci zbierania funduszy za pośrednictwem banków, nie jest wymagana uprzednia zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dzięki temu w prosty sposób można rozwijać projekty crowdfundingowe, współfinansowane przez setki osób z całego świata, i jednocześnie (w związku z istnieniem zapisów bankowych)  – proste do weryfikacji przez Urząd Skarbowy.
W ostatnich dniach na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pojawiła się informacja o złożeniu przez MAiC poprawek do ustawy, które rozszerzą jej działanie również na pozagotówkowe sposoby przekazywania pieniędzy – np przelewy bankowe, pozyskiwanie funduszy w internecie itp. Naszym zdaniem nie jest to krok w dobrą stronę. W założeniu Ustawa miała na celu pełniejszą kontrolę nad anonimowymi, nierejestrowanymi wpłatami podczas zbiórek publicznych, by ochronić wpłacających (by mieli pewność, że ich pieniądze idą naprawdę na wskazany cel) i interes Skarbu Państwa (by zbiórki były prawidłowo rozliczane). W naszej opinii nie ma potrzeby wprowadzania wymogu uzyskiwania zgody administracyjnej w przypadku, gdy wszystkie transakcje są rozliczane za pośrednictwem banków, prowadzących pełne rejestry transakcji. Poprawki zaproponowane przez Ministerstwo zmierzają w kierunku pełniejszej kontroli państwa nad zbieraniem pieniędzy na projekty finansowane społecznościowo (crowdfunding), a wprowadzenie nowych wymagań formalnych może zahamować rozwój tego nowego rodzaju zdobywania finansowania na nowe, często bardzo innowacyjne przedsięwzięcia.
Wątpliwości budzi też sposób przekazania proponowanej nowelizacji do Sejmu – trafiła ona bezpośrednio do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, bez przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji społecznych.
Z tego powodu organizacje pozarządowe, które podpisały się pod listem, apelują do Ministra o wycofanie złożonych poprawek i wspólne wypracowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi finansowania społecznościowego i rozwojowi dobroczynności.
W najbliższych dniach podobny apel trafi również do posłów pracujących nad tą nowelizacją w Sejmie.