Branża cyfrowa o reformie prawa autorskiego

Postanowiliśmy dołączyć do szerokiej koalicji organizacji konsumenckich i pozarządowych, związków przedsiębiorców polskiego sektora nowoczesnych technologii, środowisk startupowego, studenckiego oraz stowarzyszeń działających na rzecz bibliotek i dostępu do informacji, aby wspólnie przedstawić, po raz kolejny, nasze stanowisko w sprawie europejskiej reformy prawa autorskiego. Mamy nadzieję, że zostanie ono uwzględnione przez polskich eurodeputowanych w dalszych pracach nad unijną reformą prawa autorskiego. List dostępny jest tutaj

Już po raz drugi wspólnie z Federacją Konsumentów, Krajową Izbą Gospodarczą, Start-up Poland, Związkiem Cyfrowa Polska, Lewiatanem i Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców zabieramy głos w sprawie reformy. Nasze zdanie, w tym przypadku zbieżne, prezentowaliśmy już w czerwcu.

W kontekście najbardziej kontrowersyjnej propozycji – art. 13 – rekomendujemy stanowisko przyjęte przez Komisję IMCO (która daleka jest od ideału, ale w procesie legislacyjnym chodzi o kompromisy), które w znacznie lepszy sposób zachowuje równowagę pomiędzy interesami obywateli i przedsiębiorców, a branżą medialną. Propozycja ta rozsądniej podchodzi do kwestii filtrowania treści w internecie oraz doprecyzowuje kwestię zgodności nowych przepisów z Dyrektywą o handlu elektronicznym, doprecyzowując kwestie budzące teraz największe kontrowersje.