Lokalne liderki Spółdzielni Otwartej Edukacji

To już czwarty rok Spółdzielni Otwartej Edukacji. W międzyczasie pod szyldem SpołEdu udało się zrealizować 3 edycje projektu dla nauczycieli/ek i 2 edycje projektu dla bibliotekarek/rzy. Przetłumaczyliśmy nasz kurs online na język angielski, prowadziliśmy serię webinariów oraz badania edukacji w czasie pandemii.

Przyszedł czas na oddanie projektu w ręce liderek edukacji, które przez te lata brały udział w naszych działaniach. W tym roku to one będą koordynować działania lokalnie w swoim środowisku szkolnym.

Idea pozostaje taka sama – współtworzenie otwartych zasobów edukacyjnych. Tym razem jednak praca nad nimi odbywać się będzie pod przewodnictwem liderek – nauczycielek, które zorganizują swoje własne warsztaty, spotkania z ekspertami, wybiorą metody i narzędzia pracy.

Jednak nie rezygnujemy całkowicie z formuły zjazdów w Warszawie. Spotkania odbędą się dwa. Zaprosiłyśmy na nie zespoły projektowe wraz z liderkami. Postaramy się w czasie ich trwania pomóc w procesie koordynacji projektu, pracy z budżetem, wesprzeć merytorycznie w zakresie prawa autorskiego, tworzenia stron internetowych, czy poszukiwania narzędzi.

Nie zabrakło również momentów na lepsze poznanie się, wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów, jak i na przekraczanie własnej strefy komfortu i doświadczania czegoś nowego. W końcu jednym z filarów naszej spółdzielni jest przygoda.

Naszymi mentorkami i mentorami w tym roku będą: Natalia Bielawska, Agata Sieńczak i Kamil Śliwowski. A liderkami projektów lokalnych są: Ewelina Iwan, Maria Kaliszan-Kaźmierczak, Agata Paszek.

Pierwszy zjazd odbył się już w ten weekend. Gościnią specjalną naszego spotkania była Karolina Szczepaniak, która poprowadziła warsztaty wspierające pracę projektową w szkole i to jaką zmianę może wprowadzić. Karolina ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju projektów na pograniczu IT, kultury i edukacji.

Uczestnicy poznali również tajniki metody Kanban, która ułatwiła poukładanie sobie pomysłów, zasobów i możliwości.

Wieczorem mieliśmy ogromną przyjemność odbyć naświetlanie w Solatorium, magicznym miejscu w centrum Warszawy, które pozwala się przenieść w głąb lasu, nacieszyć się ciszą, zielonością i światłem.

Drugiego dnia zajęliśmy się dwoma aspektami: kompetencjami, które już posiadamy i tymi, które chcemy zdobyć oraz prawem autorskim, wolnymi licencjami i otwartymi zasobami edukacyjnymi.

To wszystko w przyjaznych przestrzeniach Centralnego Domu Technologii, który gości nas już po raz drugi.

Zachęcamy do śledzenia postępów w projekcie, a już wkrótce opiszemy, czego będą dotyczyć poszczególne działania.