MAiC zamyka furtkę w polskim stanowisku w sprawie ITR

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamknęło furtkę w swoim stanowisku negocjacyjnym przygotowywanym w ramach prac nad reformą Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU). Jak już wcześniej informowaliśmy, Ministerstwo z niezrozumiałych dla nas przyczyn otworzyło się na dyskusję poświęconą zarządzaniu internetem przez ITU, argumentując złagodzenie swojego stanowiska w kluczowej dla wolności w internecie sprawie – poprawą polskiej pozycji negocjacyjnej. Jeśli Polska pozostałaby przy złagodzonej wersji stanowiska, stałaby się wyjątkiem wśród państw demokratycznych, ogólnie wspierających merytoryczną debatę nad przyszłością internetu – ale na innych forach.

Najnowsza wersja stanowiska MAiC przywraca poprzednie brzmienie punktu trzeciego:

3. Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności.

Oznacza to, że polska delegacja będzie się sprzeciwiała próbom przejęcia kontroli nad zarządzaniem siecią przez ITU, a w konsekwencji – na legitymizację działań państw niedemokratycznych, dążących do kontroli nad środkami łączności swoich obywateli.

Zmiana stanowiska MAiC nie miałaby miejsca, gdyby nie wspólny głos organizacji pozarządowych i biznesu, aktywnie biorących udział w konsultacjach społecznych oraz warsztatach prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.