Międzynaro​dowe szkolenie z infoaktywiz​mu w Centrum


W dniach 27-28 czerwca w Centrum Cyfrowym odbyło się szkolenie dla reprezentantów organizacji pozarządowych z Europy Środkowo Wschodniej realizujących projekty przy wsparciu CEE Trust (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, który finansuje również projekty Centrum). Szkolenie z info-aktywizmu prowadzili ze strony Centrum Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski i Kamil Śliwowski, przy pomocy Ani Kuliberdy. Z wykładami wystąpili również Michał Mach (CiviCRM) oraz Andrew Rasiej (Sunlight Foundation).
Dwudniowe szkolenie miało na celu przedstawienie uczestnikom nowoczesnych metod prowadzenia kampanii informacyjnych przy użyciu nowych mediów oraz zapoznanie się z szerszym kontekstem roli informacji w aktywizmie i projektach organizacji pozarządowych. Spotkanie składało się z warsztatów na temat trendów w komunikacji w XXI wieku, wolnego licencjonowania, open government, wykorzystywania mediów cyfrowych w prowadzeniu kampanii oraz technik infoaktwysitycznych. Uczestnicy opracowali projekty nowych kampanii społecznych oraz aplikacji wykorzystujących otwarte dane. Podczas szkolenia wykorzystywaliśmy materiały 10 tactics for information activists autorstwa Tactical Tech dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach.
Wszystkie prezentacje z warsztaty dostępne są online na koncie Slideshare Centrum Cyfrowego. Poniżej kilka zdjęć z warsztatów.