Mistrzowie Kodowania Junior

Edukacja cyfrowa, przygotowująca do świadomego korzystania z możliwości, jakie dają nowe media, jest jednym z obszarów naszego działania. Dążymy do tego, by wspierać inicjatywy przygotowujące dzieci i młodzież, ale również dorosłych, do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii cyfrowych. Jednym ze wspieranych przez nas programów jest działanie Mistrzowie Kodowania, który wspieramy od 2013 r., kiedy opracowaliśmy raport Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade?

W 2015 r., w 18 przedszkolach w całej Polsce, przeprowadzono pilotażową edycję programu Mistrzowie Kodowania Junior. Celem tego programu jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania. Od początku byliśmy obecni przy jego prowadzeniu – zarówno podczas szkoleń nauczycielek, jak również samych zajęć z dziećmi. Na podstawie rozbudowanego badania, w którym prowadziliśmy obserwacje, wywiady i badania ankietowe – określiliśmy, jaki jest kontakt najmłodszych dzieci z technologiami cyfrowymi oraz jak potrzebę edukacji cyfrowej postrzegają nauczyciele przedszkolni i rodzice maluchów.

Pobierz: Raport końcowy ewaluacji pilotażowej edycji programu Mistrzowie Kodowania Junior

Pobierz: Raport otwarcia programu Mistrzowie Kodowania Junior