Przedłużamy nabór na trenerów i trenerki kompetencji cyfrowych

Szukamy trenerów i trenerek kompetencji cyfrowych, którzy poprowadzą warsztaty dla dorosłych w projekcie SpołEd w bibliotece. Masz świetny pomysł na temat warsztatów? Zgłoś się!

SpołEd
Tytuł: SpołEd
ccbysa

Do 18 kwietnia przedłużamy nabór na trenerów i trenerki kompetencji cyfrowych, którzy poprowadzą warsztaty dla dorosłych w projekcie SpołEd w bibliotece. Masz świetny pomysł na temat warsztatów? Zgłoś się!

Kogo szukamy?

 • osób świadomych możliwości płynących z wykorzystania nowych technologii i narzędzi cyfrowych w edukacji i funkcjonowaniu bibliotek
 • chętnie dzielących się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • ceniących otwartość w nauce, edukacji i twórczości

Najważniejsze zadania trenerki/trenera

 • opracowanie tematu i scenariuszy warsztatów (możliwość skorzystania z gotowych scenariuszy dostępnych na licencjach Creative Commons), zaplanowanie terminu i zapewnienie miejsca warsztatów lub narzędzia do jego przeprowadzenia online
 • przeprowadzenie jednej serii – czyli trzech warsztatów z kompetencji cyfrowych dla osób w wieku 18-64 lat, w formie stacjonarnej lub online
 • rekrutacja uczestników przy wsparciu Centrum Cyfrowego
 • zebranie i przekazanie Centrum Cyfrowemu dokumentacji związanej z realizacją warsztatów.

Warunki konieczne

 • przesłanie oferty z wyceną zlecenia/usługi zgodnie z zasadami opisanymi w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności (pamiętajcie o przesłaniu wszystkich dokumentów: zał. nr 1 – formularza ofertowego, zał. nr 2 – wykazu osób i doświadczenia, CV, zaświadczenia o kursach oraz referencji/zaświadczenia pracy 3-mcy w instytucjach kultury)
 • udokumentowane ukończenie przynajmniej jednego kursu, szkolenia i/lub warsztatu stacjonarnego lub online dotyczącego przynajmniej dwóch z poniższych tematów:
  – tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych,
  kompetencji cyfrowych,
  – prowadzenia zajęć i/lub warsztatów dla dorosłych,
 • udokumentowane co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w pracy w bibliotece, szkole, domu kultury, organizacji pozarządowej lub innej instytucji kultury,
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu trenerskim online organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Cyfrowe 22-23 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach jednej serii 2100 zł brutto.

Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia do końca dnia (do północy).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia oraz zasady przesyłania ofert dostępne są tu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41473

Pytania do treści ogłoszenia prosimy zadawać za pośrednictwem bazy konkurencyjności – sekcja pytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41473?sekcja=pytania a następnie + Dodaj pytanie)