Nasz apel do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w sprawie pandemii

Wraz z 400 innymi organizacjami wystosowaliśmy list Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), wzywając do zagwarantowania, że własność intelektualna będzie wspierać, a nie blokować, walkę z pandemią.

Ostatnie tygodnie walki z pandemią pokazały dwie twarze prawa własności intelektualnej. Z jednej strony społeczność naukowa i wydawcy dbają o otwarty dostęp do artykułów akademickich i danych badawczych pomocnych w walce z pandemią, z drugiej niektóre koncerny korzystają z ochrony patentowej do blokowania oddolnych inicjatyw (takich jak drukowanie sprzętu medycznego na drukarkach 3D) ratujących życie. Dlatego też ponad 400 organizacji wystosowało apel do Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), wzywający do zagwarantowania, że własność intelektualna będzie wspierać, a nie blokować, walkę z pandemią. 

Cały list (po angielsku) można przeczytać tutaj – zachęcamy też do podpisywania listu i wspierania postulatów.

Sygnatariusze listu zachęcają Dyrektora Generalnego, aby wskazywał krajom członkowskim WIPO kierunek zmian w zakresie własności intelektualnej, który pomoże odpowiedzieć na wyzwania pandemii:

  • Państwa członkowskie powinny korzystać z elastyczności jakie stwarza międzynarodowy system własności intelektualnej i zezwolić na wykorzystanie utworów chronionych własnością intelektualną do celów edukacji online, badawczych i eksperymentalnych, oraz by chronić ważne interesy publiczne, takie jak dostęp do medycyny. 
  • WIPO i państwa członkowskie powinny wezwać posiadaczy praw do usunięcia ograniczeń licencyjnych, które hamują zdalną edukację, badania (w tym projekty sztucznej inteligencji) oraz dostęp do kultury, w tym ponad granicami, zarówno w celu rozwiązania globalnej pandemii, jak i w celu zminimalizowania spowodowanych przez nią zakłóceń. 
  • Wsparcie apelu Kostaryki do Światowej Organizacji Zdrowia o utworzenie globalnej puli praw do technologii i danych związanych z koronawirusem, a także promowanie wszystkich działań mających na celu wyeliminowanie barier dla globalnej konkurencyjnej produkcji, dystrybucji i sprzedaży potencjalnie skutecznych produktów w celu wykrywania, zapobiegania i leczenia COVID-19.
  • Wsparcie prawa krajów do uchwalania i wykorzystywania wyjątków od tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej potrzebnych do ułatwienia większego dostępu do informacji potrzebnych do osiągnięcia powszechnego i ​​równego dostępu do leków i technologii medycznych zwalczających pandemię tak szybko, jak to możliwe.