Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade ‒ perspektywa 2014

W niniejszym dokumencie pragniemy rozwinąć kwestie przedstawione w opublikowanym w 2012 roku raporcie „Nauka programowania w szkołach – czas na upgrade?”, będącym raportem otwarcia programu „Mistrzowie kodowania”. Przedstawimy szerszy kontekst nauki programowania w szkołach, związany w szczególności z wymiarem strategicznym tych działań oraz odpowiednim kształtowaniem polityki publicznej związanej z edukacją cyfrową. Dokument ten składa się z trzech części. W części pierwszej prezentujemy wyzwania strategiczne związane z wdrażaniem nauczania programowania w szkołach. Część druga zawiera rekomendacje, które jak mamy nadzieję posłużą za inspirację w odpowiadaniu na zidentyfikowane wyzwania. Część trzecia to swoisty materiał dowodowy – na przykładzie ewaluacji pilotażu programu „Mistrzowie kodowania” pokazujemy, jak uczenie programowania w oparciu o idee otwartości, współpracy oraz zniesienie paradygmatu „mistrz-uczeń” przybliża nas do nowoczesnej szkoły. A więc takiej, która uczy rozwiązywania problemów, buduje kompetencje społeczne oraz przygotowuje młodzież do mierzenia się z wyzwaniami rynku pracy.

Pobierz raport PDF