Nie dla ACTA! Głosowanie 4.07 w Parlamencie Europejskim!

Fundacja Projekt: Polska wraz z 57 innymi organizacjami z całej Europy podpisała kolejne stanowisko przeciw ACTA, którego ostateczne losy powinny rozstrzygnąć się już w środę 4 lipca. Odbędzie się wtedy głosowanie Parlamentu Europejskiego. Nadal warto pisać do europosłów i namawiać ich lub upewniać, że wyrażą Wasze zdanie podczas głosowania.
Poniżej treść stanowiska (oryginał w języku angielskim oraz lista sygnotariuszy na stronach La Quadarature du Net), a informacje o tym jak kontaktować się z europosłami znajdziecie na stronach Fundacji Panoptykon.
Precz z ACTA! Unia Europejska powinna chronić nasze wspólne dobro!
ACTA grozi naszym podstawowym wolnościom w sieciach internetowych, neutralności sieci, swobodzie innowacji, dostępowi i swobodzie współtworzenia wolnych i otwartych projektów technicznych i kulturalnych, swobodzie dostępu do leków i nasion.
W środę 4 lipca Parlament Europejski będzie miał historyczną szansę, by całkowicie odrzucić ACTA, politycznie grzebiąc ten traktat na zawsze.
Posłowie z wszystkich politycznych frakcji Parlamentu Europejskiego powinni zastosować się do zaleceń pięciu komisji parlamentarnych, które w swoich opiniach zgodnie wzywają do odrzucenia ACTA.
Definitywne odrzucenie ACTA będzie historycznym sukcesem obywateli całego świata, a także europejskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Głosowanie to musi zapaść mocno w pamięć polityków całej Europy, stać się dla nich wezwaniem do przebudzenia i wezwaniem do zerwania z niepowstrzymaną karuzelą coraz bardziej represyjnej polityki. Jest to czas na rzeczywista reformę prawa autorskiego oraz patentowego, uwzględniającą potrzeby i interesy obywateli i ich zbiorowy wkład w kulturę i rozwój techniki.
Dostęp do wiedzy i kultury oraz współdzielenie się nimi są podstawą budowy otwartych i demokratycznych społeczeństw. Wzywamy europejskich prawodawców do spojrzenia sięgającego poza odrzucenie ACTA i podjęcia pracy w kierunku stworzenia nowych ram prawnych, które umocnią praktyczne rozwiązania upowszechniania kultury zamiast koncentrować się na ich niszczeniu, ram dostosowanych do epoki cyfrowej.