Noc Otwartych Zabytków – podsumowanie

W piątek 24 maja 2013 r. Stowarzyszenie Projekt: Polska zorganizowało wydarzenie pod hasłem „Noc Otwartych Zabytków”. Akcja ta odbywała się w ramach projektu „Otwarte Zabytki”, prowadzonego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska od lipca 2012 r. Ideą, która prześwieca nam od samego początku trwania projektu, jest wspólne tworzenie katalogu zabytków polskich. Służy temu narzędzia internetowe dostępne na stronie www.otwartezabytki.pl, działające w oparciu o dane pochodzące z Rejestru Zabytków.
Nadając naszej akcji charakter crwodsourcingowy – cyfrowego czynu społecznego – udało nam się zaktywizować lokalne społeczności, które włączają się w uzupełnianie katalogu otwartych zasobów. W zainicjowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska działania zaangażowali się mieszkańcy zarówno małych, jak i większych miast, starsi i młodsi, eksperci i entuzjaści polskich zabytków.
W tej edycji wydarzenia szczególnie zależało nam na udziale seniorów. Dlatego zaproszenia kierowaliśmy m.in. do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wśród których wydarzenia związane z historią i historią sztuki zawsze cieszą się powodzeniem.
W ramach „Nocy Otwartych Zabytków” w 10 miastach Polski przeprowadziliśmy spacery zabytkoznawcze, połączone z prezentacją projektu i internetowej bazy zabytków. W Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nysie, Poznaniu, Przemyślu, Opolu, Warszawie i Wrocławiu o godzinie 19:00 rozpoczęły się spacery po lokalnych zabytkach mające charakter gry miejskiej.
Mimo wspólnego mianownika w postaci spacerów połączonych z uzupełnianiem katalogu dostępnego w Internecie, każde miasto nadało całemu wydarzeniu unikatowy, lokalny charakter. Podczas gdy w Krakowie uczestnicy gry miejskiej rozwiązywali „Kryminalne Zagadki” związane z małopolskimi zabytkami, w Warszawie – „Jak panicze!”- podążali śladami dawnych pałaców, a całość zakończyła się zwiedzaniem Pałacu Prezydenckiego.
Mimo deszczowej pogody uczestnicy spaceru/gry w Przemyślu, podzieleni na 5 drużyn, szukali kolejnych wskazówek dotyczących zabytków Podkarpacia, podczas gdy w tym samym czasie w Koszalinie mogli podziwiać wieczorne iluminacje historycznych obiektów.
W akcji wzięło udział łącznie prawie 200 uczestników (w tym spora grupa osób 50+), które zweryfikowało blisko 100 nowych zabytków. Ponieważ nasza akcja działa na zasadzie domina, mamy pewność, że informacja o akcji i samym projekcie „Otwarte Zabytki” dotrze do najdalszych zakątków kraju aktywizując coraz to nowe grupy.
Nasz projekt zyskał też znaczne zainteresowanie mediów. Wydarzenia we wszystkich miastach miały patronat medialny portalu mmmojemiasto.pl, a promocja ogólnopolskiego wydarzenia pojawiła się także w Czwórce Polskiego Radia. Ponadto informacje o projekcie pojawiły się we wszystkich lokalnych mediach.
Nasza akcja wszędzie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – władz miejskich, mediów, grup aktywistów i lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że wykorzystamy ten potencjał, a „Otwarte Zabytki” na stałe wpiszą się do kalendarza organizowanych wspólnie z Centrum Cyfrowym projektów.
 

 Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych).