Nowe wspaniałe zarabianie w sieci

Internet zmienił krajobraz życia kulturalnego. Skala i natura tej zmiany wciąż nie są łatwe (czy nawet możliwe) do oszacowania. W publicznej dyskusji pada bardzo wiele argumentów dotyczących zarówno zbawiennego, jak i niszczącego wpływu internetu na kulturę, zwłaszcza na modele jej finansowania.

Chociaż dyskusja o nowych technologiach i kulturze bardzo często dotyczy kwestii związanych z prawem autorskim, w przypadku nowatorskich form finansowania kultury uwaga powinna skupiać się na tym, gdzie znajdują się pieniądze, a nie jaki jest ich status prawny, ponieważ prawo bardzo często nie nadąża za zmianami technologicznymi. Jeśli pieniądze krążą w nieformalnych kanałach, jest to sygnał dla twórcy, że poza jego kontrolą istnieje rynek, na który można wejść. Zarysowanie tych trendów i zjawisk wiążących kulturę i pieniądze to podstawowy cel tej publikacji.