Nowy Zarząd, nowa strategia, nowa strona – zmiany w Centrum Cyfrowym

Centrum Cyfrowe ma od dzisiaj nowy zarząd!

Do zarządu dołączają Magda Biernat – nasza dyrektorka zarządzająca – oraz Aleksandra Janus – kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury. To ważna zmiana dla naszej organizacji, będąca kluczowym elementem realizowanego przez nas w tym roku procesu restrukturyzacji.

Dzięki Magdzie, pracującej z nami od półtora roku, przeprowadziliśmy reorganizację naszych procesów, obejmującą obszary finansów, zarządzania zespołem i infrastruktury technologicznej. Aleksandra rozwija naszą Pracownię Otwierania Kultury – projekt wspierający instytucje kultury w tworzeniu projektów cyfrowych w duchu otwartości. Obie mają duże zasługi dla naszej organizacji i bardzo się cieszę na współpracę z nimi w ramach zarządu.

nowy zarząd
Tytuł: nowy zarząd
ccby
Autor: Ewa Majdecka

Rozszerzenie zarządu pozwala nam lepiej realizować wizję naszej organizacji jako takiej, dla której współpraca jest kluczową wartością. Współpraca z partnerami jest podstawą naszych projektów, a współpraca wewnątrz zespołu kluczem do skuteczności i dobrej kultury pracy. Teraz będziemy też współpracować zarządzając organizacją.

W roku 2018 przyjęliśmy też nową strategię organizacji. Chcemy zmieniać świat na bardziej inkluzywny, współpracujący i otwarty poprzez zmianę tego, jak ludzie się uczą, uczestniczą w kulturze, korzystają z  internetu i swoich praw jako użytkowników sieci. Chcemy technologii otwartych na ludzi, oraz ludzi otwartych na technologie. Naszą kluczową wartością jest nadal otwartość oraz dbanie o to, co wspólne. Zdefiniowaliśmy też cztery cele strategiczne naszych działań. Są to: kompetentni użytkownicy, otwarte instytucje, dobre regulacje oraz społeczny wymiar technologii.

Kolejnym kamieniem milowym jest dla nas uruchomienie nowej strony internetowej – którą właśnie widzicie. Wierzymy, że dzięki niej łatwiej dowiecie się o naszych obszarach działalności, projektach i bieżących działaniach. Możecie też poczytać opinie przygotowane przez członkinie naszego zespołu, stanowiska naszego zespołu rzeczniczego oraz nasze publikacje.

To dobry moment by podziękować całemu naszemu zespołowi za wytężoną pracę. Dzięki nowej stronie możecie poznać nas wszystkich i śledzić nasze działania. Liczymy na współpracę z Wami, w duchu otwartości i w celu tworzenia razem internetu, który jest dla ludzi.