O mechanizmie CC0 na Uniwersytecie Jagiellońskim

W ubiegły piątek (9 października) kontynuowaliśmy świętowanie krakowskich obchodów 10-lecia Creative Commons Polska, co zbiegło się w czasie z publikacją tekstu prawnego Creative Commons Zero 1.0 Universal w języku polskim. Tego samego dnia odbyło się również pierwsze w tym roku akademickim zebranie naukowe Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ. Bardzo nas cieszy, że pracownicy naukowi i studenci licznie przybylipobrane na spotkanie zatytułowane „Granice prawa autorskiego – licencja CC0”. 

Tematem spotkania był zarówno mechanizm CC0, jak i sama licencja. Wyjście poza mechanizmy licencyjne i wprowadzenie wzorca oświadczenia, które ma doprowadzić do zrzeczenia się praw autorskich w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo było bardzo ważnym krokiem dla ruchu Creative Commons. Jednakże na gruncie polskiego prawa autorskiego stosowanie mechanizmu Creative Commons Zero wzbudza duże kontrowersje, m.in ze względu na brak możliwości pełnego zrzeczenia się praw autorskich i pokrewnych.

Na początku Alek Tarkowski opowiedział o  idei i kontekście powstania mechanizmu Creative Commons Zero. Następnie dr Piotr Wasilewski, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ i koordynator prawny Creative Commons Polska w latach 2005-2006, wygłosił wykład dotyczący prawnych aspektów CC0.

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję, w której wzięli udział wybitni prawnicy zajmujący się prawem autorskim, w tym prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej. Dyskutowano m.in. o tym czy możliwe jest zrzeczenie się prawa autorskiego, czy mechanizm CC0 należy zakwalifikować jako umowę czy jako jednostronną czynność prawną, a także o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem międzynarodowych mechanizmów prawnych.  Wiele osób zwracało uwagę na fenomen Creative Commons jako podejścia do prawa autorskiego w sposób twórczy i dostosowany do cyfrowej rzeczywistości oraz na potrzebę reformy prawa autorskiego. W spotkaniu wziął również udział zespół polityk publicznych Centrum Cyfrowego.