Odpowiedź Min. Ostrowskiego na list Heleny Rymar

Poniżej publikujemy list przesłany do Centrum przez Min. Igora Ostrowskiego w odpowiedzi na opublikowany przez nas w zeszłym tygodniu list Heleny Rymar.

Szanowna Pani Mecenas,

Przede wszystkim cieszymy się, że mamy możliwość współpracy z Panią i wieloma ekspertami – i że zgodziła się Pani współprzewodniczyć pracom zespołu. Dziękuję za wsparcie dla tej inicjatywy. Pani list, który Centrum Cyfrowe opublikowało na swoich stronach 7 maja 2012, budzi mój sprzeciw. Dlatego chciałbym w kilku zdaniach odnieść się do Pani wpisu odnośnie zmian w grupach warsztatowych i wyjaśnić je.

Naszą intencją odnośnie zmian w składzie współprzewodniczących i podziału warsztatów było zapewnienie jak najszerszego udziału wszystkich zainteresowanych środowisk i możliwości skupienia się na konkretnych propozycjach.  Z tego względu ogromnie mnie cieszy zaangażowanie MKiDN. Włączenie się do prac przez resort kultury stworzy lepszą podstawę kompetencyjną do wypracowania końcowych rezultatów i przyczyni się do ich szybkiego przepływu.  Bez udziału p. współprzewodniczącego Macieja Dydo z MKiDN oraz wsparcia całego resortu, nie udałoby się zorganizować tak przełomowego spotkania jakim było pierwsze posiedzenie członków warsztatów 8 maja.   Zmiany jakie nastąpiły w składzie “co-chair’ów” warsztatu podyktowane zostały potrzebą doprecyzowania przedmiotu prac warsztatu – stąd dwie podgrupy i włączenia instytucji, w której zakres kompetencji wchodzi prawo autorskie, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prawa patentowego czyli Ministerstwa Gospodarki. Jak Pani zauważyła, MAC nie ingerował w ustalanie składów dwóch podgrup warsztatowych pragnąc pozostawić ich ukszałtowanie właśnie “prezydium”.  Warto zauważyć, iż MKiDN powołało również zespół profesorski, który pracuje nad propozycjami reformy prawa autorskiego. Udział zatem przedstawicieli MKiDN jest jak najbardziej słuszny i ułatwi obu zespołom wymianę rezultatów prac.

Ideą autorskich warsztatów wzorowanych na brytyjskich taskforce’ach jest wypracowanie postulatów, rekomendacji i propozycji zmian legislacyjnych lub/i pozalegislacyjnych w danej dziedzinie, które posłużą do przygotowania Raportu, jaki zostanie przedłożony Premierowi Donaldowi Tuskowi. Mamy nadzieję, że taki kształt warsztatu jeszcze lepiej zapewni efektywną i owocną pracę.

Igor Ostrowski