Open Education as a game changer – stories from the pandemic

W opracowaniu przedstawiamy przykłady pozytywnych inicjatyw, które powstały jako reakcja na zamknięcie szkół podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku, i które są częścią tak zwanych Otwartych Praktyk Edukacyjnych i Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Open Education as a game changer – stories from the pandemic

Celem analizy jest zebranie informacji o najciekawszych i najbardziej wpływowych inicjatywach Otwartej Edukacji, które mogłyby zainspirować i miejmy nadzieję, trwale zrewolucjonizować zdalne systemy edukacyjne na całym świecie. Ważnym celem jest zainicjowanie dyskusji na temat roli, jaką odegrała Otwarta Edukacja w czasie pandemii oraz przedstawienie argumentów wspierających kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie.

Grupą docelową dokumentu są osoby zaangażowane w tworzenie polityki wspierającej Otwartą Edukację na świecie, przedstawiciele międzynarodowych i krajowych instytucji działających w obszarze edukacji, a także przedstawiciele Ministerstw Edukacji i pedagodzy.