Open Education Policy Forum 2021 | 15-16 września

Lighting Talks (20)
Tytuł: Lighting Talks (20)

Po przeprowadzeniu dwóch edycji zeszłorocznego badania “Edukacja zdalna w czasie pandemii”, postanowiliśmy wyjść poza granice Polski. Tak powstał przekrojowy raport “Remote education during the pandemic: lessons learned from the teachers’ perspective” obejmujący już nie tylko Polskę, ale i Niemcy, Słowenię, Grecję, Portugalię, Czechy i Włochy.

Spotkanie organizowane jest w ramach międzynarodowej konferencji Open Education Policy Forum. Prowadzone będzie w języku angielskim.

 

Kliknij tutaj, by zarejestrować się na premierę

Strona konferencji: centrumcyfrowe.pl/forum2021

 

Nauczycieli z siedmiu krajów Unii Europejskiej zapytaliśmy o wyzwania, przed jakimi stanęli czasie pandemii, także te związane z prawem autorskim. Sprawdziliśmy też z jakich materiałów korzystali w czasie lekcji – czy były to cyfrowe wersje podręczników, czy może materiały tworzone przez innych nauczycieli, edukatorów, NGO-sy i instytucje kultury.

 

Jak na tym tle wypadła Polska?

  • Polscy nauczyciele szybko wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli tworzyć własne materiały edukacyjne – wymieniać się nimi, pisać blogi, nagrywać vlogi na Youtube. 54% polskich nauczycieli korzystało z Otwartych Zasobów Edukacyjnych. To dokładnie tyle samo, ile wyniosła średnia dla wszystkich ankietowanych, a znacznie więcej niż np. wśród nauczycieli z Włoch (32%) i Niemiec (44%).
  • 9 na 10 nauczycieli tworzyło i/lub modyfikowało własne materiały do nauki zdalnej albo materiały przygotowane przez innych nauczycieli. W Polsce było to 90% ankietowanych. 
  • A jak wyglądało korzystanie z cyfrowych wersji podręczników? Nie tak dobrze. W Polsce używało ich 15% ankietowanych (średnia wśród wszystkich ankietowanych wyniosła 22%). Popularność cyfrowych wersji podręczników nie wzrosła też znacząco, kiedy zostały udostępnione za darmo.

Prawo pozwala szkołom na dużą swobodę realizacji podstawy programowej, między innymi nie wymusza korzystania z żadnych podręczników. I nauczyciele z tego prawa korzystają. Chętnie tworzą i wykorzystują gotowe materiały edukacyjne, które spełniają potrzeby swoich uczniów, niezależnie od wytycznych MEiN. Otwarte Zasoby Edukacyjne dają możliwość korzystania z wiedzy i umiejętności osób z całego świata, dają nauczycielowi większą wolność i możliwości dostosowania programu lekcji.

O wynikach badania, różnicach w ocenie nauki zdalnej w każdym z krajów i możliwościach wykorzystania Otwartych Zasobów w edukacji mówić będą:

Magda Biernat – Dyrektorka Fundacji Centrum Cyfrowe

Dr Maja Bogataj – Dyrektorka Intellectual Property Institute

Teresa Nobre – Wicedyrektorka COMMUNIA Association

Lightning Talks

O 17:00, po premierze raportu, zapraszamy za to na prezentację siedmiu wyjątkowych inicjatyw otwartej edukacji z Chile, Rumuni, Indii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Filipin i Kanady. Spotkanie poprowadzi Kamil Śliwowski.

Od zapewnienia szkołom materiałów do edukacji seksualnej, przez wprowadzenie kwestii ochrony klimatu na lekcje i dostosowanie materiałów edukacyjnych do potrzeb dzieci mieszkających na trudno dostępnych terenach Ameryki Południowej. Otwarta Edukacja reaguje na wyzwania współczesnego świata.

Każdy z wybranych przez nas projektów wyróżnia się innym aspektem, który warto wykorzystać w działaniach edukacyjnych. Tytuły wszystkich wystąpień znajdują się na stronie Forum: centrumcyfrowe.pl/forum2021

unnamed (3)
Tytuł: unnamed (3)