Organizacje pozarządowe ostrzegają przed CETA

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Fundacją Panoptykon, Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Internet Society Polska 22 października skierowały do Ministrów Gospodarki oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego list ostrzegający przed CETA, porozumieniem, które powtarza zagrożenia odrzucone wcześniej w ACTA.
CETA to umowa handlowa negocjowana pomiędzy Kanadą a Unią Europejską, wyciek jej treści z lutego 2012 r. ujawnił propozycje w dużej mierze powtarzające postanowienia ACTA. Niedawno Komisja Europejska potwierdziła, że w obecnej wersji CETA pojawiają się sankcje karne odpowiadające postanowieniom zawartym wcześniej w ACTA.
Jak piszą sygnatariusze listu:

Obowiązkiem polskiego rządu jest podjęcie tych działań podczas rundy negocjacyjnej, trwającej od 15 do 26 października 2012 r., jak również zapewnienie, że ostateczna wersja umowy będzie szanować prawa podstawowe obywateli oraz decyzję Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za odrzuceniem ACTA – odzwierciedlając tym samym opinię obywateli Unii Europejskiej zarówno na temat konkretnych postanowień tego traktatu, jak o nieprzejrzystego procesu ich negocjowania.

Organizacje pozarządowe zajmujące się wolnością i prywatnością w sieci skierowały list do ministra gospodarki (który odpowiada za umowy handlowe) oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego (do którego należą zagadnienia związane z prawem autorskim). W listach apelujemy aby rząd sprzeciwiał się  postanowieniom, które zagrażają prawom i wolnościom obywateli zawartym w projekcie CETA.
Więcej o porozumienia CETA na stronach Fundacji Panoptykon.