Oświadczenie na okoliczność ujawnienienia stanowisk negocjacyjnych ws. ACTA

W odpowiedzi na ujawnione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego instrukcje negocjacyjne w srawie ACTA, których publikację zapowiedział premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej debaty w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opublikowaliśmy dziś oświadczenie wraz z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Panoptykon, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Internet Society Poland oraz Polską Grupą Użytkowników Linuksa – PLUG.
OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  W ODPOWIEDZI NA UJAWNIENIE INSTRUKCJI NEGOCJACYJNYCH 
Szanowny Panie Premierze, 
Serdecznie dziękujemy za udostępnienie pierwszych dokumentów dotyczących stanowisk negocjacyjnych Polski w sprawie ACTA. Odczytujemy to jako pozytywny ruch ze strony administracji publicznej, zmierzający do wyjaśnienia wątpliwości i niejasności dotyczących tego porozumienia.
Nasz postulat dotyczący publikacji dokumentów wynika z potrzeby zrozumienia intencji, jakie stały za poszczególnymi postanowieniami ACTA, a które mogą być interpretowane właśnie w kontekście stanowisk negocjacyjnych poszczególnych państw.
Podkreślamy, że nasza prośba dotyczy upublicznienia wszelkich stanowisk zakomunikowanych przez Rząd RP w trakcie negocjacji, a nie wyłącznie instrukcji negocjacyjnych. Znajomość tych stanowisk jest niezbędna do przeprowadzenia rzetelnej analizy treści umowy ACTA oraz możliwych konsekwencji przyjęcia tego porozumienia przez Polskę.
Pełna treść oświadczenia dostępna do pobrania w formacie PDF.