Oświadczenie organizacji pozarządowych w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara

Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych podpisało się pod oświadczeniem w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, wyrażając jednocześnie sprzeciw wobec brutalnego ataku władz i mediów publicznych wobec niego.

Warszawa, 1 lipca 2019

OŚWIADCZENIE

Jako organizacje społeczne, którym bliskie są wartości demokratycznego państwa prawnego oraz prawa i wolności człowieka i obywatela, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich oceniamy jako modelową i uzasadnioną okolicznościami sprawy realizację jego konstytucyjnych zadań, a także obowiązków Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W swojej dotychczasowej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie dał przykład swojego zaangażowana w sprawy wielu grup społecznych, podejmując interwencje m.in. w sprawach lokatorów, dziennikarzy, kredytobiorców, osób z niepełnosprawnościami, czy sędziów i prokuratorów.

W tym przypadku, w związku z podjętą interwencją, Rzecznik spotkał się z brutalnym atakiem ze strony polityków i mediów pozostających pod kontrolą obecnej większości rządzącej. Sprzeciwiamy się tego rodzaju mowie nienawiści. Oceniamy ją jako szkodliwą dla ochrony praw i wolności wszystkich obywateli, gdyż może ona wywoływać u nich wrażenie, że w zderzeniu z machiną państwa są bezbronni. Nieuchronnie prowadzić to będzie do erozji zaufania do państwa i prawa.

brak
Tytuł: brak
public
Autor: Marjory Collins

Pragniemy także wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie obniżaniem się poziomu ochrony praw człowieka w Polsce. Zachowanie organów ścigania, przedstawicieli prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, polityków rządowych oraz mediów publicznych, polegające na bezprzykładnym ataku personalnym na Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji zwrócenia przez niego uwagi na oczywiste naruszenie standardów praw człowieka, daje wyraźnie do zrozumienia, że organy władzy publicznej w Polsce nie zamierzają stosować się do standardów międzynarodowych wynikających z Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a także Protokołu fakultatywnego.

O przekroju spraw, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich można przeczytać w Informacji Rocznej Biura RPO, a także w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów
Projekt: Polska
Fundacja Batorego
Kultura Niepodległa
Fundacja Autonomia
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Greenpeace Polska
Fundacja ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Fundacja Autonomia
Kampania Przeciw Homofobii
Fundacja Centrum Cyfrowe
Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza
Fundacja WWF Polska
Akcja Demokracja
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Towarzystwo Dziennikarskie
Fundacja ePaństwo
Fundacja Panoptykon
Łańcuch Światła Poznań
Instytut Spraw Publicznych
POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy
Stowarzyszenie Homo Faber
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Forum Darczyńców w Polsce
Fundacja Pole Dialogu
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Marsz Równości w Lublinie