Otrzymaliśmy grant EIFL na analizę reform prawa autorskiego dla bibliotek

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych będzie jednym z siedmiu ogranizacji realizujących narodową kampanię wspierającą reformę prawa autorskiego w ramach programu realizowanego przez fundację Electronic Information for Libraries (EIFL). Program kładzie szczególny nacisk na reformy służące bibliotekom, w przypadku których zrównoważony system prawa autorskiego ułatwia zapewnienie dostępu do wiedzy.
Celem naszej kampanii jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu dozwolonego użytku, gwarantującego bibliotekom możliwość skutecznego działania w środowisku cyfrowym. Tym samym pragniemy wpisać się w toczącą się obecnie dyskusję na temat reformy prawa autorskiego – zakończone niedawno warsztaty na temat tej reformy pokazały, że zdaniem wielu środowisk kwestie swobód bibliotek są traktowane jako drugorzędne.
Naszym zdaniem biblioteki to jedne z kluczowych instytucji gwarantujących dostęp do wiedzy w społeczeństwie.
Kampanię rozpoczniemy od cyklu warsztatów konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekarskimi. Na ich podstawie stworzymy raport zawierający propozycje konkretnych, praktycznych rozwiązań – w tym zmian legislacyjnych. Dodatkowo pragniemy przybliżyć kwestie niezbędnych reform prawa autorskiego na rzecz bibliotek szerokiej publiczności. W tym celu opracujemy przystępną publikację „Prawo autorskie – co uwiera biblioteki?”.
Realizując projekt zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Polska będzie współpracował z Barbarą Szczepańską, bibliotekarką i polską koordynatorką programu EIFL-IP w Polsce z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz dr Krzysztofem Siewiczem, prawnikiem specjalizującym się w kwestii prawa autorskiego i otwartego licencjonowania zasobów.
Pozostałe kampanie będą realizowane w Armenii, Estonii, Senegalu, Ugandzie, Uzbekistanie i na Łotwie.
Więcej informacji na stronie EIFL.