Otwarta edukacja – wystartowaliśmy z nowymi projektami

W październiku, w Centrum Cyfrowym ruszyły dwa nowe projekty związane z otwartą edukacją: “Równość w edukacji”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz ExplOERer, realizowany w międzynarodowym konsorcjum z europejskiego funduszu Erasmus+.

“Równość w edukacji” to projekt, w którym pracujemy nad zieloną księgą otwartej edukacji i propozycjami konkretnych rozwiązań prawnych, które potencjalnie pozwolą nadać otwartości większy priorytet w debacie publicznej i – być może – także wśród decydentów. Ponieważ edukacja nie jest tylko sprawą polityków, ale także środowisk, które w naturalny sposób mogą popierać nasze postulaty, to zależy nam na zaangażowaniu ekspertów, nauczycieli i rodziców we współtworzenie z państwowymi instytucjami edukacyjnymi polityki publicznej, dotyczącej równego dostępu do edukacji. Najwięcej wydarzeń w tym projekcie planujemy na wiosnę 2015 – wtedy odbędą się debaty z ekspertami, nauczycielami i rodzicami. Ogłosimy wtedy także wyniki niewielkich badań nad sposobami wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w szkołach w Polsce.

W ExplOERze  (https://exploerer.wordpress.com/) będziemy przez niemal dwa lata pracowali nad wytycznymi do szkoleń oraz nad materiałami dla edukatorów na temat tworzenia i wdrażania otwartych zasobów edukacyjnych. W ramach projektu powstanie kurs on-line, a także dokumenty identyfikujące przeszkody i szanse dla rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych oraz analizujące aktualną praktykę w zakresie korzystania z OER. Projekt ten jest interesujący także ze względu na dobór partnerów – to prawdziwie interdyscyplinarna grupa: trzy uczelnie wyższe (Gothenburg University ze Szwecji, Glasgow Caledonian University i Open University z Wielkiej Brytanii), wspierane przez Flamandzkie Ministerstwo Edukacji repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych KlasCement, prywatna firma specjalizująca się w OER i ich społecznościowych aspektach oraz my – organizacja pozarządowa zajmująca się otwartością.

baner

Projekt „Równość w edukacji” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.