Otwarta literatura w naszych rękach

Pomysł jest świetny – cały zespół Centrum jest jednogłośny w ocenie programu „Udostępnianie piśmiennictwa”. Mamy jeszcze czas, żeby składać propozycje utworów literackich, do których Instytut Książki wykupi prawa autorskie (lub zawrze umowy licencyjne) i udostępni bezpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA na wolnej licencji. Jest to możliwe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”. Corocznie zespół ekspertów powołanych przez MKiDN ustala listę tytułów do wykupu na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.
W ramach programu „otwierać” możemy naprawdę wiele – nie tylko literaturę piękną, eseistykę i lektury szkolne, lecz także literaturę faktu czy dzieła szeroko rozumianej humanistyki, nie nowsze niż sprzed 30 lat. Wybór jest ogromny, reszta należy do nas.
Program wykupu praw do domeny publicznej dowodzi, że można wypracować model, w którym jednocześnie wynagradza się twórców i otwiera zasoby kultury. Łącząc ten program z działaniami realizowanymi przez MEN, można włączyć do tworzonych podręczników niezbędne utwory literackie – mówi Alek Tarkowski, dyrektor Centrum.
Jak zgłosić swoje typy? Wystarczy wejść na stronę: http://www.instytutksiazki.pl/p,otwarte-zasoby.html, podać w formularzu imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko autora, tytuł zgłaszanego dzieła (a w przypadku tłumaczeń na język polski – imię i nazwisko tłumacza) i kliknąć „wyślij zgłoszenie”. Całość nie powinna zająć dłużej niż minutę! Instytut Książki czeka na propozycje dzieł do 15 czerwca.
Poniżej propozycje zespołu Centrum Cyfrowego. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania własnych!
1. Stanisław Lem „Solaris”
2. Feliks Konarski „Czerwone maki na Monte Casino”
3. Julian Tuwim „Bal w Operze”
4. Irena Tuwim, przekłady “Kubusia Puchatka”
5. Witold Gombrowicz, „Kosmos” – w 110 rocznicę urodzin autora!
6. Jan Brzechwa – wiersze
7. Agnieszka Osiecka „Okularnicy”
8. Sławomir Mrożek „Tango”
9. Zbigniew Herbert „Pan Cogito”
10. Miron Białoszewski „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”
11. Wisława Szymborska „Wszelki Wypadek”
12. Józef Ozga Michalski – przekład „Kalevali”