Otwarta literatura wytypowana!

Znamy już 131 pozycji rekomendowanych do objęcia Programem „Udostępnianie piśmiennictwa”, do udziału w którym zachęcaliśmy. Zatwierdzona przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską lista dzieł zawdzięcza swój ostateczny kształt sugestiom prywatnych osób, instytucji oraz członków Zespołu Sterującego projektu.
 
Spośród 12 propozycji tytułów zgłoszonych przez Centrum Cyfrowe aż 7 znalazło się na liście rankingowej. Są to:
Sławomir Mrożek „Tango” (poz. 4)
Zbigniew Herbert „Pan Cogito” (poz. 21)
Julian Tuwim „Bal w Operze” (poz. 29)
Stanisław Lem „Solaris” (poz. 35)
Wisława Szymborska „Wszelki Wypadek” (poz. 40)
Miron Białoszewski „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” (poz. 49)
Witold Gombrowicz, „Kosmos” (poz. 85)
Kolejnym krokiem będzie wykupywanie dzieł przez Instytut Książki zgodnie z kolejnością z listy. Wykupione dzieła zostaną udostępniane w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA na licencji CC BY 3.0 Polska (lub kolejnej wersji) bądź na podstawie Otwartej Licencji Edukacyjnej (OLE) czy innej licencji indywidualnie wynegocjowanej z właścicielem praw do dzieła. Pozycje udostępnione na licencji Creative Commons trafią do POLONY na czas nieokreślony.
Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie Instytutu Książki.