Otwarta Zachęta – ruszamy!

Wspólnie z Zachętą - Narodową Galerią Sztuki i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych pracować będziemy nad tym, żeby kolekcja Zachęty i zgromadzone przez nią materiały były jak najlepiej dostępne dla wszystkich, którzy mogą zechcieć z nich korzystać, redukując bariery także dla osób o szczególnych potrzebach.

watching
Tytuł: watching
ccbysa
Autor: Studio Lekko

Bardzo nas cieszy nowy projekt, który będziemy realizować w doborowym towarzystwie! Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jako partner projektu którego beneficjentem jest Zachęta – Narodowa Galerię Sztuki, w latach 2020-2023 realizować  będziemy wspólnie z Zachętą i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych projekt digitalizacji i udostępnienia zbiorów oraz stworzenia systemu informatycznego i narzędzi dla publiczności, które służyć będą dzieleniu się  zasobami. To działanie wpisuje się  w dotychczasowe działania Pracowni Otwierania Kultury oraz założenia opracowanego przez nas w latach 2019-2020 Transformatora Kultury.

Otwarta i dostępna Zachęta

Celem działań, które podejmować będziemy w projekcie, jest zapewnienie jak najlepszej dostępności kolekcji Zachęty i towarzyszących jej materiałów kontekstowych (katalogi do wystaw, plakaty, etc). To zadanie tym ważniejsze, że kolekcja Zachęty nie jest na co dzień prezentowana na żadnej wystawie stałej. Jako partner odpowiedzialny za działania IT w projekcie, w pierwszym kroku skoncentrujemy się, wspólnie z Zachętą, nad udoskonaleniem systemu przechowywania i udostępniania cyfrowych zasobów, a w drugim – tworzeniu narzędzi adresowanych do konkretnych grup docelowych. Zdefiniowane zostały dwie grupy, dla których tworzyć będziemy narzędzia: pierwsza to osoby związane z edukacją formalną, druga – osoby z niepełnosprawnościami.

Dobre standardy i praktyki

Projekt będzie także okazją do testowania i wdrażania modelowych rozwiązań IT, pozostających w zgodzie z ideą otwartości i dostępności, od lat promowaną przez Zachętę i Centrum Cyfrowe. Dla zespołu Pracowni Otwierania Kultury jest to okazja, by formułowane przez ostatnie lata rekomendacje, dotychczas wdrażane w praktyce w mniejszej skali, dostosować i zaaplikować w dużym projekcie realizowanym przez jedną z czołowych polskich instytucji sztuki. Dlatego też w projekcie przewidziane są szkolenia – nie tylko wewnętrzne, ale i takie, w których udział będą wziąć mogli przedstawiciele innych instytucji. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do wymiany wiedzy i promocji dobrych praktyk w sektorze.