Pierwsze otwarte e-podręczniki są już dostępne

Pod koniec czerwca został udostępniony pierwszy pakiet e-podręczników powstających w ramach prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji programu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Politechnika Łódzka zaprezentowała testowe wersje podręczników do matematyki i informatyki. Natomiast we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym zostały przedstawione testowe lekcje z przedmiotów przyrodniczych (seria „Świat pod lupą”), a na Uniwersytecie Wrocławskim fragmenty podręczników do przedmiotów humanistycznych. (Więcej informacji na blogu projektu e-podręczniki).
Czerwiec był okresem zawirowań związanych z otwartością tworzonego równolegle, papierowego elementarza dla pierwszaków. Cieszymy się w związku z tym, że w przypadku e-podręczników są one, zgodnie z początkowymi założeniami, dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.
Mamy nadzieję, że w trakcie rozpoczętych testów korzystania z podręczników nadażą się okazje do przećwiczenia w praktyce możliwości związanych z ich prawną otwartością – że pojawią się wkrótce przykłady dalszego wykorzystania tych zasobów. Liczymy na to, że wraz z udostępnianiem kolejnych zasobów, ORE podejmie działania wspierające ich wykorzystanie. Wychodzimy z założenia, że wykorzystanie otwartych zasobów jest praktyką, która dla wielu uczestników systemu edukacji nie jest oczywista ani intuicyjna. Przy tym korzystanie z zasobów jest najlepszym dowodem ich przydatności.