Otwarte instytucje sektora GLAM? Badamy kompetencje instytucji kultury w zakresie wdrażania otwartości

kafelek

Na przestrzeni ostatnich lat rozwój nowych technologii znacząco zmienił nie tylko oblicze instytucji sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), ale także samą publiczność muzeów i instytucji dziedzictwa, a – co za tym idzie – także jej oczekiwania, przyzwyczajenia czy sposoby interakcji z dziedzictwem. Otworzyło to potencjał dla nowego typu relacji pomiędzy instytucjami sektora GLAM i ich odbiorcami oraz drogi dla nazwiązywania relacji także z tymi, którzy dotąd nie byli traktowani jako potencjalni odbiorcy. Aby jednak móc w pełni korzystać z tych możliwości, instytucje GLAM zmierzyć się muszą z wieloma wyzwaniami i stają w obliczu konieczności rozwiązania problemów, między innymi natury prawnej, organizacyjnej, finansowej, a także wielu innych. Ich rozwiązanie jest kluczowe dla zapewnienia szerokiemu gronu odbiorców dostępu do zasobów, które mogą samodzielnie odkrywać, przetwarzać, wykorzystywać ponownie i udostępniać innym bez ograniczeń i restrykcji.
Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowi próbę rozeznania w najważniejszych wyzwaniach i barierach, jakie instytucje GLAM napotykają w procesie wdrażania otwartości. Ma on posłużyć za podstawę do stworzenia rekomendacji wskazujących na te obszary działalności instytucji, które należy wesprzeć, dostarczając pracownikom sektora GLAM wiedzy i narzędzi do rozwiązania praktycznych problemów, z którymi stykają się w procesie wdrażania otwartego modelu udostępniania zasobów.
Prowadzony przez nas projekt badawczy adresowany do pracowników polskich instytucji sektora GLAM jest częścią większego, międzynarodowego przedsięwzięcia „Open GLAM Benchmark Survey”, które obejmuje kilkanaście państw i koordynowane jest przez Bern University of Applied Science w Szwajcarii. Obok zidentyfikowania kluczowych wyzwań związanych z wdrażaniem otwartości w polskich instytucjach GLAM, celem projektu jest również zapoznanie kadr kultury z potencjałem otwartych zasobów oraz zestawienie wyników pochodzących z rożnych krajów biorących udział w badaniu. Wyniki badań oraz wiedza i doświadczenia zgromadzone w czasie realizacji projektu zostaną opublikowane w formie raportu, który chcielibyśmy uczynić poręcznym narzędziem do upowszechniania modelu otwartości zasobów wśród pracowników polskiego sektora kultury.
Instytucje, które nie otrzymały zaproszenia do wypełnienia ankiety, a chciałyby wziąć udział w badaniu, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, Dorotą Kawęcką (dkawecka@centrumcyfrowe.pl).

belka logotypy-01