Otwarte Lekcje podczas Tygodnia Otwartej Edukacji

Od 9 do 3 marca, podczas Tygodnia Otwartej Edukacji, prawie 30 edukatorów, bibliotekarek i animatorów kultury z całej Polski prowadziło Otwarte Lekcje według zaproponowanego przez nas scenariusza. Stał się on pretekstem do dyskusji o otwartości w edukacji, licencjach i problemach z prawem autorskim w wielu środowiskach. Dziękujemy za pracę i entuzjazm wszystkich, którzy sięgnęli po nasz materiał! I zachęcamy do posiłkowania się naszym scenariuszem przez cały rok.

Polski Uniwersytet Wirtualny zorganizował w Łodzi spotkanie dla 20 osób związanych z edukacją akademicką i kształceniem zdalnym, którzy zwrócili uwagę na to, że otwarte materiały edukacyjne są niedocenionym wśród kadry uniwersyteckiej zasobem. Grupa prowadzona przez Panią Lidię Mirowską wykorzystała nasz scenariusz jako pretekst do dyskusji dotyczącej praw autorskich w zakresie udostępniania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w prowadzonych zajęciach on-line.

W jednej ze szkół w Warszawie, Otwarta Lekcja została przeprowadzona w 6 klasie szkoły podstawowej, gdzie najwięcej emocji wzbudziło ćwiczenie, podczas którego dzieci miały zadeklarować, jak bardzo chcą chronić swoje dzieło (rysunek kaktusa). Okazało się, że dopiero po długiej dyskusji na temat tego, co by było, gdyby Leonardo da Vinci chciał schować przed widzami Damę z Łasiczką, dzieciaki trochę odpuściły. Z drugiej strony, nauczycielka wykorzystała nasz scenariusz także do dyskusji nad tym, jak chronić swoje dane na Facebooku i dlaczego to jest ważne.

W Cieszynie Otwarta Lekcja posłużyła jako inspiracja do skonstruowania spotkania dla bibliotekarzy wokół licencjonowania utworów. Przy ćwiczeniu z wyszukiwania zasobów na licencjach w sieci, uczestnicy doszli do wniosku, że znacznie większy wybór mają wyszukując zasoby na dowolnej licencji. Gorąca dyskusja na ten temat zakończyła się stwierdzeniem, że im więcej ludzi będzie szerzyć ideę Creative Commons i używać tych licencji, tym tych zasobów będzie coraz więcej i będą coraz lepszą alternatywą dla zasobów zamkniętych.