Otwarte Zabytki – digitalizacja – nasz nowy projekt

OZ_DIGI_POZ
Pilotażowy projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, którego celem jest udostępnienie zbiorów archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Na pionierską współpracę  nad jego realizacją zdecydował się Urząd w Opolu. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, które nie doszłoby do fazy realizacji bez elastycznego podejścia opolskiego Urzędu do procedur i do własnej pracy – udostępnienie zbiorów w otwartym dostępie budzi niepokój wielu urzędników.

W I fazie projektu zdigitalizowana i poddana obróbce OCR zostanie dokumentacja wybranych obiektów z województwa opolskiego (kilkanaście tysięcy skanów). Tworzony w ramach projektu otwarty serwis udostępniający archiwalne dokumenty ma być odpowiedzią na potrzeby użytkowników skarżących się na utrudniony dostęp do dokumentacji: przewodników, badaczy, architektów, właścicieli zabytków oraz ich miłośników.
 
mkidn_01_cmyk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego