Otwarte Zabytki Digitalizacja. Przewodnik

Mówi się, że rozwój technologii dzieli ludzi. My uważamy, że ma szansę również ich łączyć. W Centrum Cyfrowym wierzymy, że umiejętnie wykorzystując potencjał technologii, można usprawniać pracę, budować zaangażowanie, wspierać kreatywność. Wspólnie z Creative Commons Polska od ponad dekady wspieramy instytucje w otwartym dzieleniu się zasobami oraz rozwijaniu narzędzi i metod pracy, które usprawniają ich działania oraz budują trwalsze, oparte na zaufaniu relacje z odbiorcami. Realizując tę misję, tworzymy projekty, które pozwalają nam weryfikować nasze pomysły, dostarczać instytucjom przydatnych materiałów i rozwiązań oraz nawiązywać współpracę z tymi, którzy mogą wykorzystywać to, co tworzymy, w swojej codziennej pracy. Przykładami takich projektów są Otwarte Zabytki oraz Otwarte Zabytki. Digitalizacja.

 

Wydana przez Centrum Cyfrowe publikacja adresowana jest do wszystkich instytucji, które rozważają digitalizację posiadanych przez nie materiałów urzędowych. Stanowi ona przede wszystkim praktyczny przewodnik, który może przeprowadzić pracowników instytucji przez kolejne etapy procesu, odpowiedzieć na pytania i wyzwania, rozwiązać dylematy prawne oraz pomóc w oszacowaniu kosztów takiego działania. Publikacja zawiera rekomendacje dotyczące sposobów i standardów udostępniania materiałów, opis praktycznych korzyści otwartego dzielenia się cyfrowymi zasobami oraz przykłady korzyści płynących z możliwości ich swobodnego przetwarzania przez użytkowników.
Pobierz publikację (PDF).
Serwis Otwarte Zabytki z materiałami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu jest dostępny pod adresem: https://wuoz.otwartezabytki.pl/.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mkidn(2)