Otwarte Zabytki | Digitalizacja | Przewodnik

Zrzut ekranu 2015-01-13 o 14.43.01Zespół Otwartych Zabytków, gromadząc i podsumowując doświadczenia zdobyte w procesie digitalizacji archiwum opolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przygotował publikację-przewodnik, w którym znalazły się najważniejsze zagadnienia, jakie napotkaliśmy w toku realizacji projektu.
Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja zachęci inne WUOZy do pójścia w ślady opolskiego urzędu oraz będzie stanowiła dla nich – oraz innych instytucji GLAM – wsparcie w mierzeniu się z wyzwaniami i dylematami, które w ogromnej części wspólne są wszystkim instytucjom udostępniającym zasoby dziedzictwa.
Publikacja dostępna jest tutaj. Zachęcamy do lektury!
 

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego