Otwarte Zabytki: warszawski medialab wokół miejskiego dziedzictwa

Zrzut ekranu 2015-01-30 o 14.44.38Zespół Otwartych Zabytków, w ramach projektu „Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy”, szykuje dla Was wydarzenia poświęcone tematyce otwartości w sektorze dziedzictwa oraz praktyczne porady i poręczne materiały, które wykorzystać będziecie mogli w swoich własnych działaniach i projektach – zarówno tych instytucjonalnych, jak i tych zupełnie prywatnych.
Projekt stanowi rozwinięcie idei MediaLabu, którą wdrażaliśmy już realizując projekt MediaLab Warszawa w 2011 roku. Zależy nam na dalszym promowaniu pracy z mediami cyfrowymi rozumianymi jako efektywne narzędzia do działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej.
Obecnie na całym świecie trwa dyskusja poświęcona sytuacji instytucji kultury w epoce cyfrowej, w której rośnie autonomia odbiorców oraz znaczenie usług i narzędzi oferowanych przez biznes, a równocześnie ograniczona zostaje rola publicznych instytucji kultury. Problem ten obecny jest również w naszym kraju – jak pokazują badania, takie jak raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS “Młodzi i media”, praktyki kulturowe młodych Polaków wymykają się tradycyjnym, scentralizowanym sposobom myślenia o dziedzictwie i kulturze. Niezbędne wydaje się więc wypracowanie nowych modeli instytucji kultury.
Mamy nadzieję, że działania zaplanowane w ramach projektu będą okazją do zapoznania się z istniejącymi, innowacyjnymi modelami oraz twórczego namysłu nad wypracowywaniem własnych.
logo UM