"Otwarte Zabytki – zlot ekspertów" – podsumowanie

Pod koniec czerwca gościliśmy u siebie otwarotzabytkowych ekspertów. Odwiedziła nas grupa działaczy i działaczek, pracowników bibliotek i instytucji edukacyjnych, którzy zaangażowali w Otwarte Zabytki swoje lokalne społeczności.
Podczas „zlotu” dyskutowaliśmy o tym, jak ułatwić nauczycielom, bibliotekarzom czy animatorom kultury włączenie się w projekt. Zastanawialiśmy się, jakie materiały są niezbędne do tego, by Otwarte Zabytki mogły silniej zaistnieć np. w szkołach. I jak zachęcać osoby w różnym wieku do angażowania się w tworzenie obywatelskiego katalogu zabytków. Z rozmowy wynikło, że na pewno potrzebne są materiały instruktażowe, scenariusze lekcji i warsztatów, przewodnik „krok po korku” po serwisie czy materiały promocyjne. Przydadzą się też trenerzy, którzy będą mogli przeszkolić lokalnych aktywistów i wolontariuszy.
Uczestnicy zaproponowali znalezienie „lokalnych koordynatorów” prac nad katalogiem zabytków, którzy będą merytorycznie nadzorować uzupełnianie profili zabytków w swoich regionach. Pojawiło się też sporo pomysłów dotyczących samego serwisu otwartezabytki.pl. Istotne okazuje się wprowadzenie elementów grywalizacji, możliwość pokazania najbardziej aktywnych użytkowników czy najpełniej opisanych miejscowości i gmin.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i dwa dni wytężonej pracy! Część pomysłów i propozycji na pewno uda nam się wdrożyć już w tym roku. Pozostałe uwzględnimy, planując kolejne działania.
 
Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
logo_mkidn