Otwarte zasoby dla nauczycieli akademickich – kurs

W maju tego roku zaproponowaliśmy nauczycielom akademickim uczestniczenie w cyklu pięciu webinariów na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Wzięło w nich aktywny udział ponad 30 osób z całej Polski, a my przekonaliśmy się, że akademicy są tak samo zainteresowani korzystaniem z OZE jak ich koledzy w szkołach. Dlatego jesienią Centrum Cyfrowe rusza z pilotem, a zimą 2016 r. – z gotowym kursem on-line na temat otwartych zasobów edukacyjnych przygotowanym specjalnie dla nauczycieli akademickich.

logo

Temat otwartych zasobów edukacyjnych na uczelniach jest niezagospodarowanym terytorium na pograniczu ruchu open access i ruchu otwartej edukacji. Akademicy występują bowiem często w dwóch rolach – jako profesorowie, doktoranci i pracownicy naukowi są bardziej zainteresowani otwieraniem zasobów naukowych lub korzyściami, jakie mogą mieć z wolnego udostępniania własnych prac. Ale jako dydaktycy, znajdują się w podobnej sytuacji do nauczycieli – potrzebują zasobów (grafik, nagrań, tekstów źródłowych, ćwiczeń, testów) do pracy ze studentami podczas zajęć. Jednak większość projektów, materiałów czy przewodników jest skierowana do nauczycieli szkolnych, co pozostawia nauczycieli akademickich trochę na uboczu działań wokół otwartej edukacji.

Postanowiliśmy to zmienić. W ramach projektu ExplOERer, we współpracy z brytyjskim Open University, szwedzkim Gothenburg University, belgijskim portalem KlasCement oraz grecką firmą Web2Learn, Centrum Cyfrowe pracuje nad internetowym, czterotygodniowym kursem dla akademików. Celem tego kursu będzie przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowywania do swoich potrzeb oraz ich dalszego udostępniania.

Zależy nam, żeby nauczyciele akademiccy znaleźli w nim informacje skrojone pod ich specyficzne potrzeby i sposób uczenia. Ale konstruując ten kurs bierzemy również pod uwagę to, że nasi odbiorcy także sami nieustannie się uczą. Dlatego w ramach projektu ExplOERer przeprowadzone zostało badanie ankietowe na próbie ponad 500 edukatorów oraz kilkanaście wywiadów, na podstawie których zespół badaczy Open University sformułował wskazówki do budowy takich warunków do uczenia o otwartych zasobach, aby uczestnicy kursu skorzystali z niego jak najpełniej. Wskazówki te obejmują m.in.:

  • włączanie konkretnej, teoretycznej wiedzy na temat otwartych zasobów.
  • włączanie wiedzy z konkretnych, zróżnicowanych dziedzin do uczenia o otwartych zasobach;
  • danie uczestnikom możliwości ćwiczenia praktycznych umiejętności z wyszukiwania i wykorzystywania OZE;
  • dyskusje na temat realnej wartości i korzyści płynących z używania otwartych zasobów;
  • możliwość interakcji z innymi uczestnikami kursu;
  • połączenie zdobywanej wiedzy i umiejętności z codzienną pracą na uczelni i zadaniami, które realizuje się w pracy.

O starcie kursu będziemy jeszcze informować. Tymczasem, wszystkich zainteresowanych tematem, odsyłamy do nagrań webinariów, które odbyły się w maju.