Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce – raport UNESCO

open educationa resources in poland - okładkaW ramach serii raportów Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO o otwartych zasobach edukacyjnych na świecie ukazała się właśnie publikacja o Polsce. Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities (PDF) to przegląd projektów i polityk instytucji publicznych. Publikacja opisuje historię epodręczników  w programie Cyfrowa Szkoła oraz informacje o oddolnych inicjatywach na rzecz otwartości jak Koalicja Otwartej Edukacji i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Autorami raportu są Karolina Grodecka (Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, KOED) i Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe, KOED).
Raport, który zleciało UNESCO powstał na fali zainteresowania Polską jako krajem, który ma długą historię oddolnych działań na rzecz otwartości zasobów, a od dwóch lat jest również jednymy w którym rząd realizuje projekt wdrożenia kompletu otwartych epodręczników szkolnych do wszystkich poziomów nauczania. Pomysł na publikację powstał podczas zeszłorocznego kongresu UNESCO w Paryżu kiedy program Cyfrowa Szkoła był jeszcze w powijakach. Dziś jego rozwój (premiera pierwszych części do matematyki i prezentacja platofrmy) wymaga już aktualizacji i oceny nie tylko jego zapisów, ale również realizacji technicznej i merytorycznej.
Polska, nie tylko z racji na Cyfrową Szkołę jest krajem o bardzo dużych doświadczeniach w realizacji projektów otwartych zasobów edukacyjnych m.in. silna polska edycja Wikipedii, ogromny sukces serwisu wolnelektury.pl czy sporo prywatnych i publicznych programów grantowych promujących otwartość zasobów. Jednak jak wielu innym krajom brakuje nam nadal systemowego podejścia do ich tworzenia i wspierania ze strony administracji publicznej jak i projektów, które promowały by ich wdrażanie na poziomie codziennej pracy nauczycieli i uczniów. Raport zawiera również diagnozę głównych problemów w ich wdrażaniu (naciski wydawców tradycyjnych podręczników, rozproszenie zasobów utrudniające ich promocję i użycie przez nauczycieli, trudności dotychczasowych projektów systemowych).
Raport w polskiej wersji językowej, w wersji uwzględniającej postępy programu Cyfrowa Szkoła pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy, teraz polecamy wersję angielską (PDF) oraz nowe informacje o otwartych zasobach edukacyjnych w krajach UE na stronie projektu European Open Policy Project.