Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce — uwarunkowania i szanse rozwoju

Pobierz raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju
Download in English.

Przeanalizowaliśmy sytuację otwartych zasobów w Polsce i przygotowaliśmy obszerny raport prezentujący korzyści płynące z ich upowszechniania i stosowania. W raporcie analizujemy ich miejsce w polskim systemie oświaty z perspektywy systemu nauczania, ale także ekonomicznej, prawnej i infrastrukturalnej. Jest to pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie w kraju. Raport ma też wersję angielską.

Otwartość edukacji zmienia praktyki edukacyjne, koncentrując je na współpracy, indywidualizacji i personalizacji kształcenia, umożliwiając uczniowi tworzenie własnej ścieżki rozwoju i własnych zasobów edukacyjnych. Oczywiście sama otwartość zasobów nie zapewni tych zmian bezwarunkowo, musi bowiem iść w parze z podnoszeniem kompetencji użytkowników, z zapewnianiem odpowiedniego dostępu do treści oraz dobrej atmosfery i ogólnospołecznej akceptacji dla otwartości tworzenia i wolności dzielenia się.

Działania analityczne i raport powstały w ramach projektu “Równość w edukacji”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

baner