Pobierz raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju

Przeanalizowaliśmy sytuację otwartych zasobów w Polsce i przygotowaliśmy obszerny raport prezentujący korzyści płynące z ich upowszechniania i stosowania. W raporcie analizujemy ich miejsce w polskim systemie oświaty z perspektywy systemu nauczania, ale także ekonomicznej, prawnej i infrastrukturalnej. Jest to pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie w kraju. Raport ma też wersję angielską.

Otwartość edukacji zmienia praktyki edukacyjne, koncentrując je na współpracy, indywidualizacji i personalizacji kształcenia, umożliwiając uczniowi tworzenie własnej ścieżki rozwoju i własnych zasobów edukacyjnych. Oczywiście sama otwartość zasobów nie zapewni tych zmian bezwarunkowo, musi bowiem iść w parze z podnoszeniem kompetencji użytkowników, z zapewnianiem odpowiedniego dostępu do treści oraz dobrej atmosfery i ogólnospołecznej akceptacji dla otwartości tworzenia i wolności dzielenia się.

Działania analityczne i raport powstały w ramach projektu “Równość w edukacji”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

baner

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo