Otwarte zasoby, otwarte społeczeństwo

W czwartek, 8. września, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbył się panel “Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego” zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa. Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu. Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości systemu edukacji – zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za darmo. “Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli, dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu” dodał Minister.
Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych.

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji, który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez internet.