Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań

Na przestrzeni ostatnich lat rozwój nowych technologii znacząco zmienił nie tylko oblicze instytucji sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), ale także samą publiczność muzeów i instytucji dziedzictwa, a – co za tym idzie – także jej oczekiwania, przyzwyczajenia czy sposoby interakcji z dziedzictwem. Otworzyło to potencjał dla nowego typu relacji pomiędzy instytucjami sektora GLAM i ich odbiorcami oraz drogi dla nawiązywania relacji także z tymi, którzy dotąd nie byli traktowani jako potencjalni odbiorcy. Aby jednak móc w pełni korzystać z tych możliwości, instytucje GLAM zmierzyć się muszą z wieloma wyzwaniami i stają w obliczu konieczności rozwiązania problemów, między innymi natury prawnej, organizacyjnej, finansowej, a także wielu innych. Ich rozwiązanie jest kluczowe dla zapewnienia szerokiemu gronu odbiorców dostępu do zasobów, które mogą samodzielnie odkrywać, przetwarzać, wykorzystywać ponownie i udostępniać innym bez ograniczeń i restrykcji.

Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowił część międzynarodowego projektu badawczego „Open GLAM Benchmark Survey”.

Podsumowanie wyników obu części badania, jakościowej i ilościowej – diagnoza stanu wdrażania otwartości przez polskie instytucje GLAM oraz analiza przebiegu tego procesu w wybranych instytucjach z punktu widzenia koniecznych kompetencji, najważniejszych wyzwań oraz najczęściej napotykanych przeszkód – pozwoliło nam zidentyfikować obszary, w których instytucjom wkraczającym w otwartość należy dostarczyć koniecznego wsparcia. Stanowi to ważny punkt odniesienia dla naszej współpracy z instytucjami kultury.

Polecamy raport podsumowujący badania, autorstwa Anny Buchner, Doroty Kawęckiej, Aleksandry Janus i Katarzyny Zaniewskiej.