Na przestrzeni ostatnich lat rozwój nowych technologii znacząco zmienił nie tylko oblicze instytucji sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), ale także samą publiczność muzeów i instytucji dziedzictwa, a – co za tym idzie – także jej oczekiwania, przyzwyczajenia czy sposoby interakcji z dziedzictwem. Otworzyło to potencjał dla nowego typu relacji pomiędzy instytucjami sektora GLAM i ich odbiorcami oraz drogi dla nawiązywania relacji także z tymi, którzy dotąd nie byli traktowani jako potencjalni odbiorcy. Aby jednak móc w pełni korzystać z tych możliwości, instytucje GLAM zmierzyć się muszą z wieloma wyzwaniami i stają w obliczu konieczności rozwiązania problemów, między innymi natury prawnej, organizacyjnej, finansowej, a także wielu innych. Ich rozwiązanie jest kluczowe dla zapewnienia szerokiemu gronu odbiorców dostępu do zasobów, które mogą samodzielnie odkrywać, przetwarzać, wykorzystywać ponownie i udostępniać innym bez ograniczeń i restrykcji.

Projekt „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” stanowił część międzynarodowego projektu badawczego „Open GLAM Benchmark Survey”.

Podsumowanie wyników obu części badania, jakościowej i ilościowej – diagnoza stanu wdrażania otwartości przez polskie instytucje GLAM oraz analiza przebiegu tego procesu w wybranych instytucjach z punktu widzenia koniecznych kompetencji, najważniejszych wyzwań oraz najczęściej napotykanych przeszkód – pozwoliło nam zidentyfikować obszary, w których instytucjom wkraczającym w otwartość należy dostarczyć koniecznego wsparcia. Stanowi to ważny punkt odniesienia dla naszej współpracy z instytucjami kultury.

Polecamy raport podsumowujący badania, autorstwa Anny Buchner, Doroty Kawęckiej, Aleksandry Janus i Katarzyny Zaniewskiej.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo