Otwartość w konkursach POPC

W czwartek, 19 czerwca, Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach dotyczących “Działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (działanie 3.1.).

Dzięki zabiegom Centrum Cyfrowego (a dokładnie Alka Tarkowskiego i Justyny Jasiewicz) wszystkie materiały edukacyjne i szkoleniowe (podręczniki, broszury, scenariusze zajęć czy materiały multimedialne) stworzone w ramach projektów dofinansowanych w tych konkursach będą obowiązkowo publikowane na licencjach Creative Commons. Jednocześnie, będą one też gromadzone w ogólnopolskim repozytorium zasobów edukacyjnych, dzięki czemu każdy będzie mógł odnaleźć je w łatwy sposób i swobodnie wykorzystywać. Ponadto uwzględniony został postulat, aby podczas wyboru projektów do realizacji preferowane były te zadania, które zakładają wykorzystanie już istniejących zasobów, w tym zasobów dostępnych na wolnych licencjach.

(Przeczytaj informacje MIR opublikowane na stronie Programu Operacyjnego POPC oraz szczegółowe informacje na naszej stronie).