otwarty rząd – linki – 1 lutego 2013

1. Już 22 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja konferencja poświęcona otwartości danych i ponownemu wykorzystaniu danych publicznych, którą Centrum Cyfrowe organizuje wraz z ePSIplatform. Konferencja będzie podzielona na kilka ciągów tematycznych, m.in. ponowne wykorzystanie danych w świetle prawa, otwarte dane w Polsce oczyma praktyków, otwartość danych w kontekście prywatności. Udział w konferencji jest bezpłatny, należy jednak wcześniej się zarejestrować.
2. Natomiast w maju w Waszyngtonie odbędzie się kolejny TransparencyCamp, organizowany przez Sunlight Foundation. Uczestnicy spoza USA mogą ubiegać się o dofinansowanie. Termin składania aplikacji mija 6 lutego.
3. Jak wynika z najnowszego sondażu, 80%  badanych uważa, że działania lobbingowe na poziomie polityki UE powinny być obowiązkowo uregulowane, aby zapewnić równowagę wpływów na podejmowane decyzje. 73% badanych uważa, że lobbyści reprezentujący sferę biznesu mają zbyt duży wpływ na kształtowanie polityki Unii.
4. 15 i 16 lutego w Londynie odbędzie się sprint pisania podręcznika dotyczącego otwierania danych badawczych. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć zdalnie.
5. O kryzysie działania administracji, dramatycznym spadku zaufania do sprawujących władzę i „rządzie 3.0” pisze Beth Noveck.
6. Jak można wykorzystać ekonomiczny potencjał otwartych danych? Alex Howar krótko charakteryzuje 8 przykładowych modeli biznesowych.
7. Czy państwo zamiast tradycyjnego pobierania podatków może zastosować model crowdfoundingu? Nie jest to wykluczone…