Otwarty rząd – linki – 10 czerwca 2011

Ciekawe linki mijającego tygodnia:
1. Władze Nowego Jorku opublikowały raport „Road Map for the Digital City” (PDF). Można w nim znaleźć wytyczne, po których zrealizwoaniu  Nowy Jork stanie się czołowym „cyfrowym miastem” (pod względem dostępu do internetu, otwartego rządu, zaangażowania obywateli i rozwoju branży cyfrowej).
2. Na YouTube zamieszczony został film „Sieciokracja. Władza, idee i społeczeństwo w epoce sieci„, przygotowany na potrzeby debaty „Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo obywatelskie. Konforntacja idei”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach obchodów Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2011.
3. Mołdawia, jako pierwszy kraj na świecie, umożliwiła dostęp przez internet do pełnej bazy wydatków publicznych. Dane dostępne są na stronie mołdawskiego Ministerstwa Finansów i na osobnym portalu. Projekt realizowany szereszej inicjatywy prowadznej przez Bank Światowy, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i efektywności wydatków publicznych, poprzez zwiększenie dostępności do informacji o nich.
4. Zaproszenie na TechCamp, czyli serię spotkań, które mają zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Najbliższy TechCamp już 20-21 czerwca 2011, w Wilnie.