otwarty rząd – linki – 10 listopada 2011

1. Ciekawy tekst Anny Kuliberdy  z Fundacji Techsoup o Open Government Data Camp 2011. O tym, czym są otwarte dane i komu mogą się przydać, o ciekawych projektach i perspektywach na przyszłość.
2. MSWiA opublikowało „Raport z Badania wpływu informatyzacji na działania administracji publicznej w Polsce w 2011 r” (PDF). Wprawdzie w około 40% urzędów wzrosła sprawność załatwiania spraw, liczba innowacyjnych rozwiązań związanych z organizacją pracy, efektywność wykorzystania zasobów urzędów oraz innowacyjność pracowników, ale wykorzystanie teleinformatyki w opinii około 40% urzędów przyniosło wzrost obciążania pracą, a według ponad połowy urzędów nie wpłynęło na zmianę uciążliwości procedur obsługi klienta, czy liczbę dokumentów w postaci papierowej. Posiadanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (41% urzędów) wciąż nie przekłada się na wyeliminowanie tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych. W zdecydowanej większości urzędów, bez względu na szczebel, funkcjonuje podwójny obieg dokumentów.
3. Opublikowano raport „Obywatel 2.0” („Citizen 2.0”) (PDF), który zawier opis 17 innowacji wypracowanych przez media społecznościowe i rząd. Jego celem jest inspirowanie twórców nowych rozwiązań. W raporcie zaprezentowano takie projekty, jak SeeCllickFix, Ushahidi, Localocracy czy PopVox.